Kriminalvårdare får löneavdrag för fusk

MARIESTAD

Kriminalvårdens personalnämnd har beslutat att en anställd i Mariestad ska få disciplinpåföljden tio dagars löneavdrag.

Den anställde har enligt nämnden vid upprepade tillfällen under oktober, november och december förra året lämnat felaktiga uppgifter i tidrapporteringssystemet ”Kom och gå”.

Tidsuppgifterna i systemet stämmer inte överens med den anställdes verkliga utförda arbete, konstateras det i beslutet.

Personalansvarsnämnden erinrar också om att fortsatt liknande misskötsamhet kan påverka anställningen i Kriminalvården.

Talan mot beslutet kan väckas inom tre veckor från den dag den anställde fick del av skrivningen.

20 apr 2017 14:14

20 apr 2017 14:14