20 apr 2017 14:14

20 apr 2017 14:14

Kriminalvårdare får löneavdrag för fusk

MARIESTAD

Kriminalvårdens personalnämnd har beslutat att en anställd i Mariestad ska få disciplinpåföljden tio dagars löneavdrag.

Den anställde har enligt nämnden vid upprepade tillfällen under oktober, november och december förra året lämnat felaktiga uppgifter i tidrapporteringssystemet ”Kom och gå”.

Tidsuppgifterna i systemet stämmer inte överens med den anställdes verkliga utförda arbete, konstateras det i beslutet.

Personalansvarsnämnden erinrar också om att fortsatt liknande misskötsamhet kan påverka anställningen i Kriminalvården.

Talan mot beslutet kan väckas inom tre veckor från den dag den anställde fick del av skrivningen.

Den anställde har enligt nämnden vid upprepade tillfällen under oktober, november och december förra året lämnat felaktiga uppgifter i tidrapporteringssystemet ”Kom och gå”.

Tidsuppgifterna i systemet stämmer inte överens med den anställdes verkliga utförda arbete, konstateras det i beslutet.

Personalansvarsnämnden erinrar också om att fortsatt liknande misskötsamhet kan påverka anställningen i Kriminalvården.

Talan mot beslutet kan väckas inom tre veckor från den dag den anställde fick del av skrivningen.