Cirkus maximum hotas med vite

MARIESTAD: Får kritik från länsstyrelsen för bristfällig djurhållning

MT skrev tidigare i veckan om att Cirkus maximum har fått sina affischer saboterade med klistermärken med texten ”inställd på grund av djurplågeri. Nu visar det sig att cirkusen har fått kritik från länsstyrelsen i Hallands län angående sin djurhållning.

Länsstyrelsen gjorde flera kontroller hos Cirkus maximum under 2015 och konstaterade då att hästarna inte hade tillgång till tillräckligt med daglig utevistelse. I maj 2016 tog länsstyrelsen beslut om att ett föreläggande för Cirkus maximum med på två punkter. Beslutet grundade sig på djurskyddsmyndighetens föreskrifter om att djur ska ha möjlighet att röra sig fritt genom daglig utevistelse. En period som är kortare än två timmar per dag anses inte kunna uppfylla detta behov. För att uppnå detta ska även en journal föras över hur ofta och länge djuren får röra sig fritt utomhus.

Det beslut ersattes av ett liknade beslut den 31 mars 2017, efter att länsstyrelsen genomfört den inbesiktning som görs hos alla cirkusar inför säsongstarten. Nytt för detta beslut var att om inte cirkusen vidtar nödvändiga åtgärder kommer de krävas på vite på 50 000 kronor vid varje kontrolltillfälle och dag.

Artist inte kvar

Helena Schicht, turnéledare på Cirkus maximum menar att beslutet grundar sig på förhållanden som rådde förra sommaren.

– Då hade vi en artist som inte följde våra föreskrifter om hur ofta djuren skulle få vara ute. Det var det länsstyrelsen såg vid sina kontroller och grundade då sitt beslut på att han var registrerad hos oss, säger hon och förklarar att man bröt samarbetet med artisten förra sommaren.

– Utöver det har vi på vissa platser att haft svårt att få tillräckligt med utrymme för att kunna göra upp hagar där djuren kan vara ute.

Om artisten inte är kvar hos er längre, hur kommer det sig då att länsstyrelsen utökade föreläggandet med vite inför denna säsong?

– Det var en bra fråga, det får du nästan fråga länsstyrelsen om.

– Det är inte så enkelt, även om den aktuella artisten är borta så kvarstår faktumet att de har svårt göra upp hagar så att djuren kan vara ute tillräckligt länge, säger Karolina Lindell som är djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Under torsdagen gjorde hon en uppföljande kontroll när Cirkus maximum besökte Skara.

– Men just för att det inte är så enkelt har vi inte kunnat ta något beslut om uppföljningen under dagen.

  • Anna Leijon

20 apr 2017 17:12

20 apr 2017 17:23