24 mar 2017 17:05

20 apr 2017 11:57

Injicerar botox utan tillstånd

MARIESTAD: Miljöförvaltningen polisanmäler lokal klinik

I två år har kliniken erbjudit Botoxbehandlingar, trots att det inte finns någon legitimerad läkare knuten till verksamheten.
Nu har kommunens miljöförvaltning polisanmält klinikens ägare.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Eftersom kliniken inte upphört med behandlingarna har vi gjort en anmälan om åtalsprövning för brott mot läkemedelslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering, säger miljöinspektör Eva Rehnberg.

Den 14 februari gjorde Rehnberg och kollegan Åsa Lindblad ett tillsynsbesök på kliniken i Mariestad. Kliniken öppnades för drygt tre år sedan och erbjuder skönhetsinjektioner och laserbehandlingar i kosmetiskt syfte. Behandlingar med stickande verksamhet, som omfattar fillerinjektioner och Botoxbehandlingar, har pågått i cirka två år.

Klinikens ägare saknar medicinsk utbildning och uppgav för inspektörerna kunskap inhämtats via instruktionsfilmer på internet och kompisar, samt testbehandlingar på sig själv. Hur en behandling går till förklarades med att ”jag försöker pricka in hinnan som omger muskeln där Botoxet ska sprutas in.” Vad som händer om musklen missas kunde personen inte ge svar på. På en direkt fråga framkom det också att det inte finns någon läkare knuten till verksamheten.

– Finns det inte läkare knuten till kliniken är behandlingen olaglig, säger Eva Rehnberg.

Via mejl har verksamhetsutövaren sagt sig överväga att sluta med stickande injektioner.

– Vi försökte få kliniken att upphöra med behandlingarna senast 15 mars, men det verkar fortfarande vara i gång.

Klinikens ägare delar inte miljöinspektörernas uppfattning om att det skulle vara olagligt att importera och behandla kunder med Botox. Enligt klinikägaren beställs ämnet från USA, Italien och Frankrike och är en typ som är framtaget för kosmetikabranschen.

På den franska tillverkarens hemsida står det tydligt att det krävs recept och att produkten enbart får injiceras av läkare. Enligt läkemedelsverket klassas Botox som läkemedel även när det används i kosmetiskt sammanhang.

– Inköp av Botox från USA är olagligt då läkemedel inte får föras in i landet från tredje land utan tillstånd. Även inköp från EU-länder är olagligt då det behöver vara utskrivet av en behörig förskrivare. Dessutom används det i en verksamhet och inte enbart för enskilt bruk, påpekar Rehnberg som ser allvarligt på klinikens förehavanden.

– Det saknas kunskap i injektionsteknik, fysiologi och läkemedlets verkan och bieffekter. Behandlingen riskerar att utföras på ett sätt som kan skada kunden.

Kommunens anmälan utreds av polisens miljöbrottsgrupp i Göteborg.

MT har sökt klinikens ägare utan framgång.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Eftersom kliniken inte upphört med behandlingarna har vi gjort en anmälan om åtalsprövning för brott mot läkemedelslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering, säger miljöinspektör Eva Rehnberg.

Den 14 februari gjorde Rehnberg och kollegan Åsa Lindblad ett tillsynsbesök på kliniken i Mariestad. Kliniken öppnades för drygt tre år sedan och erbjuder skönhetsinjektioner och laserbehandlingar i kosmetiskt syfte. Behandlingar med stickande verksamhet, som omfattar fillerinjektioner och Botoxbehandlingar, har pågått i cirka två år.

Klinikens ägare saknar medicinsk utbildning och uppgav för inspektörerna kunskap inhämtats via instruktionsfilmer på internet och kompisar, samt testbehandlingar på sig själv. Hur en behandling går till förklarades med att ”jag försöker pricka in hinnan som omger muskeln där Botoxet ska sprutas in.” Vad som händer om musklen missas kunde personen inte ge svar på. På en direkt fråga framkom det också att det inte finns någon läkare knuten till verksamheten.

– Finns det inte läkare knuten till kliniken är behandlingen olaglig, säger Eva Rehnberg.

Via mejl har verksamhetsutövaren sagt sig överväga att sluta med stickande injektioner.

– Vi försökte få kliniken att upphöra med behandlingarna senast 15 mars, men det verkar fortfarande vara i gång.

Klinikens ägare delar inte miljöinspektörernas uppfattning om att det skulle vara olagligt att importera och behandla kunder med Botox. Enligt klinikägaren beställs ämnet från USA, Italien och Frankrike och är en typ som är framtaget för kosmetikabranschen.

På den franska tillverkarens hemsida står det tydligt att det krävs recept och att produkten enbart får injiceras av läkare. Enligt läkemedelsverket klassas Botox som läkemedel även när det används i kosmetiskt sammanhang.

– Inköp av Botox från USA är olagligt då läkemedel inte får föras in i landet från tredje land utan tillstånd. Även inköp från EU-länder är olagligt då det behöver vara utskrivet av en behörig förskrivare. Dessutom används det i en verksamhet och inte enbart för enskilt bruk, påpekar Rehnberg som ser allvarligt på klinikens förehavanden.

– Det saknas kunskap i injektionsteknik, fysiologi och läkemedlets verkan och bieffekter. Behandlingen riskerar att utföras på ett sätt som kan skada kunden.

Kommunens anmälan utreds av polisens miljöbrottsgrupp i Göteborg.

MT har sökt klinikens ägare utan framgång.