Kan få böta 40 000 kronor

MARIESTAD: Dollarstore får kritik

Dollarstore i Mariestad behöver vidta åtgärder i sin verksamhet. Annars måste butiken betala ett vite på 40 000 kronor. Detta enligt ett beslut från Arbetsmiljöverket.

Anledningen till Arbetsmiljöverkets beslut är att myndigheten, vid en inspektion i september 2015, såg vissa brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket pekar på två bristfälliga punkter:

• Butiken har inga dokumenterade rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering.

• Dollarstore har inte redogjort för om man har tagit fram rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp.

Arbetsmiljöverket har efter inspektionen vid flera tillfällen begärt uppföljning från Dollarstore om vilka åtgärder som gjorts angående bristerna i arbetsmiljön. Men de svar som butiken lämnat, har enligt myndigheten, inte varit tillräckliga.

Arbetsmiljöverket kräver att åtgärder ska ha genomförts senast den 2 maj i år och då ska även skriftliga rutiner ha arbetats fram. I annat fall utkrävs ett vite på 40 000 kronor.

  • Johan Eklöf

20 mar 2017 13:33

20 mar 2017 13:33