Nordic m2 söker statligt stöd

MARIESTAD: Kommunen har beviljat bygglov

Ägaren till Johannesbergsområdet Matti Lilljegren har ansökt om statligt investeringsstöd hos länsstyrelsen för att renovera fastigheterna Haga och Mellomgården.

Fastighetsbolaget Nordic m2 med huvudkontor i Örebro tog över Johannesbergsområdet i maj 2015. Nu söker företaget pengar från regeringens satsning för att öka antalet billiga hyres- och studentlägenheter i landet.

Äldreboende

Av ansökan framgår att Mellomgårdens innanmäte ska byggas om till drygt 20 mindre lägenheter anpassade för äldre människor där trapphuset utrustas med en hiss. Fastigheten Lillängen 2:1 på Hasselbäcksvägen 3b, som i dag används för utbildning, ska byggas om till 18 lägenheter med samma målgrupp som Mellomgården.

Inte godkänd

Stödet till fastighetsägare som vill bygga eller förändra utbudet i befintliga fastigheter baseras bland annat på befolkningstillväxten eller om det råder brist på en viss typ av lägenheter i kommuner. Lars Edin utreder vid Länsstyrelsens samhällsavdelning vid Västra Götaland, om stöd ska beviljas till Nordic m2.

– Jag vill inte gå in ärendet i detalj. Men underlaget är inte komplett och Nordic m2 måste komplettera ansökan innan beredningen kan gå vidare, säger han.

Matti Lilljegren, vd för Nordic m2 tycker inte det är något konstigt med att företaget måste komplettera ansökan som har tagits fram under korta tidsförhållanden.

– Vi är oerhört lyhörda på marknadens behov i Mariestad. Vi har en konstruktiv dialog med kommunens representanter och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta lösningar.

Hittills har företaget satsat stora ekonomiska resurser på att förbättra grönområden, bytt fönster, tak och ventilationen för att nämna några av de många åtgärder som genomförts för att höja fastigheternas status på Johanneberg.

– Området är till sin karaktär ett helt unikt. Motsvarighet saknas i Sverige. Vi kommer att fortsätta utveckla grönområdena och fastigheterna, även om vi den här gången inte får något statligt investeringsstöd, säger han.

Kommunen har beviljat Nordic m2 bygglov.

– Min bedömning är att lägenheterna på Mellomgården ska vara inflyttningsklara till sommaren och 2018 och ett år senare för Haga.

  • Henrik Beck Friis

Statligt investeringsstöd

Omfattar 11,3 miljarder kronor för 2016–2019. Stödet syftar till att öka bostadsbyggandet i Sverige och i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet riktas till nya hyresbostäder och bostäder för studerande.

För bostäder i MTG omfattar stödet 3 800 kronor per kvadratmeter och år. Normhyran får inte överstiga 1 300 kronor i månaden.

Källa: Regeringen

17 mar 2017 06:00

17 mar 2017 09:46