12 jan 2017 11:33

12 jan 2017 11:33

Kajras i Sjötorp ska renoveras

SJÖTORP: Första etappen klar till säsongstarten

Det är två och en halv månad sedan som raset skedde vid hamnbassängen i Sjötorp. Snart inleds renoveringens första etapp som ska åtgärda det mest akuta.

En del av kajen vid hamnbassängen i Sjötorp rasade i slutet av oktober.

Tidigare den veckan hade flera sträckor längs kanalen börjat tömmas på vatten som ett led i alla planerade underhållsarbeten under vintern.

Det var en del av kajen utanför kanalbolagets eget kontor som rasade in.

Ögonvittnet

Sjötorpsbon Kent Enoksson var ute på en cykeltur och blev ögonvittne till raset.

”Det lät precis som ett åskoväder när stenarna rasade ner”, sade Kent till MT.

”Göta kanal är 200 år gammal och har hunnit bli sliten och vi har sett svagheter, men vi trodde inte att det var så här illa”, kommenterade Roger Altsäter, vd på AB Göta kanal.

Tanken var att kajen i Sjötorp – som är en publik och populär natthamn för såväl passagerarbåtar som fritidsbåtar – skulle rustas upp under 2018. Ett arbete som nu påskyndas.

Snäv tidsplan

Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen.

Med en snäv tidsplan räknar ändå kanalbolaget med att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj.

Vägbygge

Arbetet med kajen i Sjötorp ingår i det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och blir det 25:e i ordningen sedan starten 2016.

Den delen av kajen som rasat, cirka 35 meter, är mest akut och kommer åtgärdas direkt.

För att kunna arbeta med tunga maskiner vid kajen byggs först en väg ut i bassängen. Därefter kommer befintligt material transporteras bort och muren byggs upp på nytt.

Resterande del av kajen, cirka 155 meter, kommer att åtgärdas i etapp två under vintern 2017/2018.

Första fullskaliga raset

– Att kajen rasade visar att vår kanalanläggning fortfarande har kommandot och talar om för oss vad som behöver åtgärdas, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0.

Kajraset i Sjötorp var det första fullskaliga raset som inträffat sedan AB Göta kanalbolag initierade en kajutredning 2010.

Lokala entreprenörer

Området kring raset har under det pågående arbetet spärrats av.

Projektet leds av konsultföretaget Cowi AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer, bland annat Mark och Bygg, Gullspångs grävmaskiner AB.

En del av kajen vid hamnbassängen i Sjötorp rasade i slutet av oktober.

Tidigare den veckan hade flera sträckor längs kanalen börjat tömmas på vatten som ett led i alla planerade underhållsarbeten under vintern.

Det var en del av kajen utanför kanalbolagets eget kontor som rasade in.

Ögonvittnet

Sjötorpsbon Kent Enoksson var ute på en cykeltur och blev ögonvittne till raset.

”Det lät precis som ett åskoväder när stenarna rasade ner”, sade Kent till MT.

”Göta kanal är 200 år gammal och har hunnit bli sliten och vi har sett svagheter, men vi trodde inte att det var så här illa”, kommenterade Roger Altsäter, vd på AB Göta kanal.

Tanken var att kajen i Sjötorp – som är en publik och populär natthamn för såväl passagerarbåtar som fritidsbåtar – skulle rustas upp under 2018. Ett arbete som nu påskyndas.

Snäv tidsplan

Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen.

Med en snäv tidsplan räknar ändå kanalbolaget med att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj.

Vägbygge

Arbetet med kajen i Sjötorp ingår i det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och blir det 25:e i ordningen sedan starten 2016.

Den delen av kajen som rasat, cirka 35 meter, är mest akut och kommer åtgärdas direkt.

För att kunna arbeta med tunga maskiner vid kajen byggs först en väg ut i bassängen. Därefter kommer befintligt material transporteras bort och muren byggs upp på nytt.

Resterande del av kajen, cirka 155 meter, kommer att åtgärdas i etapp två under vintern 2017/2018.

Första fullskaliga raset

– Att kajen rasade visar att vår kanalanläggning fortfarande har kommandot och talar om för oss vad som behöver åtgärdas, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0.

Kajraset i Sjötorp var det första fullskaliga raset som inträffat sedan AB Göta kanalbolag initierade en kajutredning 2010.

Lokala entreprenörer

Området kring raset har under det pågående arbetet spärrats av.

Projektet leds av konsultföretaget Cowi AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer, bland annat Mark och Bygg, Gullspångs grävmaskiner AB.

  • C. Lundh