Snöröjning på sparlåga ger flera ekonomiska effekter

MARIESTAD: Bara sandning ett par gånger hittills

Snöröjningen har hittills i vinter lyst med sin frånvaro. Kommunen sparar en del, men har ändå kostnader för halkbekämpning vid minusgrader. De privata entreprenörernas snöblad står och rostar medan maskinerna används till andra jobb.

Kostnaden för vinterväghållingen i Mariestads kommun har de senaste fyra åren budgeterats till drygt tre miljoner kronor per år – förra året var prognosen 3,3 miljoner men slutnotan lär preliminärt hamna på 3,1 miljoner. I denna kostnad ingår snöröjning och halkbekämpning, men också sandupptagningen på våren och vissa reparationer på redskapen som används.

– Så även om det inte snöar så har vi kostnader för att grusa när det blir halt på vägar samt gång- och cykelbanor, säger Michael Nordin som är va- och gatuchef i Mariestad.

Han berättar att för 2017 har man budgeterat 3,3 miljoner. Enda gången, de senaste åren, som utfallet blev större i slutändan var 2013 då det krävdes en halv miljon mer än budget. Å andra sidan blev vinterkostnaden 0,7 miljoner billigare är prognosen året efter, 2014.

Tiotal i beredskap

Kommunens anställda sköter själva om vinterväghållningen i tätorten, medan den är utlagd på entreprenad i kransorterna.

– Vi har ett tiotal medarbetare i beredskap när och om snön kommer.

– Ur min arbetsmässiga synvinkel hoppas jag på plusgrader och ingen snö. Då slipper vi även vattenläckorna, säger Michael Nordin.

Henrik Claesson, som har HJ Entreprenad, snöröjer uteslutande åt olika privata fastighetsägare och har en anställd.

– Jag har bara grusat någon gång den här säsongen. Det var lika dåligt förra året så här långt kommet. Men jag har flera ben att stå på, så det är ingen fara; det är mycket grävning och lastning. Jag har fullt upp ändå.

Han berättar att ett plogblad går på 100 000 kronor.

– Jag har en viss jourpeng från de företag jag snöröjer åt, en fast men ganska blygsam inkomst.

Jörgen Rutgersson på Haggårdens entreprenad snöröjer på Haggårdsområdet och lite åt kommunen i Hassle.

– En dålig säsong så här långt, bara lite sandning.

Även här trillar det in en mindre summa på de jourkontrakt man har.

– Vi hoppas på att det antingen fortsätter så här, då kan vi hålla på med andra jobb, eller att det snöar rejält så vi kan fokusera på det. Maskinerna går hela tiden oavsett, konstaterar Jörgen Rutgersson.

  • C. Lundh

11 jan 2017 10:46

11 jan 2017 10:46