11 jan 2017 16:20

11 jan 2017 16:20

JO-anmälan från kränkt Rödjanfånge

MARIESTAD

En fånge på Rödjan har gjort en JO-anmälan under rubriken ”Kränkning, rasism”. Enligt anmälan har en personal uttryckt ”Nu har vi bara fyra negerpojkar kvar”. Fången skriver att han kände sig kränkt, diskriminerad och förolämpad.

Enligt kriminalvårdschefen i Mariestad, Britt-Marie Johansson, var det inte någon av hennes anställda kriminalvårdare som uttryckte ovanstående.

– Det var en lärare på ett ubildningsprogram som Arbetsförmedlingen ansvarar för, och som vi använder, som ska ha sagt det där.

– Visst var det olämpligt, men utbildaren har uttryckt att han råkade säga det i samband med att flera slutat det aktuella programmet. Och då kom han att tänka på den deckaren av Agatha Christie där ordstävet ju finns i titeln.

– Det var nog egentligen inte så illa menat, säger Johansson i en kommentar.

Återstår att se vad Justitieombudsmannen har att säga i ärendet.

 

Enligt kriminalvårdschefen i Mariestad, Britt-Marie Johansson, var det inte någon av hennes anställda kriminalvårdare som uttryckte ovanstående.

– Det var en lärare på ett ubildningsprogram som Arbetsförmedlingen ansvarar för, och som vi använder, som ska ha sagt det där.

– Visst var det olämpligt, men utbildaren har uttryckt att han råkade säga det i samband med att flera slutat det aktuella programmet. Och då kom han att tänka på den deckaren av Agatha Christie där ordstävet ju finns i titeln.

– Det var nog egentligen inte så illa menat, säger Johansson i en kommentar.

Återstår att se vad Justitieombudsmannen har att säga i ärendet.

 

  • C. Lundh