Flest trafikoffer i landet i Västra Götaland

MARIESTAD: "Ett stort län med mycket trafik"

Enligt statistik från Transportstyrelsen är Västra Götaland det län där flest personer omkom i trafiken 2016.
– Det är ett stort län med mycket trafik, säger Tomas Bergbom, åtgärdsplanerare på trafikverket i Göteborg.

Under 2016 omkom 263 personer i trafikolyckor i Sverige. 50 av incidenterna skedde i Västra Götalands län. Det var mer än dubbelt så många dödsolyckor som något annat län redovisade.

– En bidragande faktor till den höga siffran är att ungefär en fjärdedel av landets befolkning bor där, säger Tomas Bergbom.

Andra tätbefolkade län som Stockholm och Skåne drabbades av 24 dödsolyckor vardera.

– Orsaken till att Västra Götaland har fler trafikolyckor med dödlig utgång kan till stor del tillskrivas att det är mer kollektivtrafik i Stockholm och Skåne, färre personer tar bilen som färdmedel, säger Bergbom.

Eftersatt väg

Merparten av dödsolyckorna i Västra Götaland skedde på vägarna E6 och E20, i övrigt var spridningen stor på vägar runt hela länet.

– I knappt hälften av fallen handlar det om fordon som kört över mittlinjen och krockat med ett annat fordon eller kört av vägen.

I Mariestad inträffade förra året fyra olyckor med dödlig utgång. En av dem inträffade På E20 strax söder om avfarten till Haggården i slutet av april. En äldre man och kvinna avled efter att deras bil frontalkrockat med en annan personbil.

Torbjörn Forsell, verksamhetschef på NTF Skaraborg, menar att E20 är kraftigt eftersatt och att olyckan kunde ha undvikits.

– Med ett mitträcke hade inte kollisionen skett, säger han.

Trafikvett viktigast

Just nu är det bara sträckan Götene-Skara som har mitträcke och fyra fält. Torbjörn Forsell tycker inte att vägarna i Skaraborgsområdet blivit prioriterade när det gäller att förbättra säkerheten.

– Riksväg 26 är bedrövlig och sträckan mellan Mariestad och Skövde är gropig med stor risk för vattenplaning när det blir vatten i spåren, säger han.

Under 2016 infördes bara ett par hastighetssänkningar på vägar runt om i Skaraborg, annars gjordes inte många åtgärder ur trafiksäkerhetssynpunkt. 2017 ser något bättre ut på den punkten.

– På väg 26 kommer sex nya kameror sättas upp. Fyra sätts upp mellan Hasslerör och Sjötorp och ytterligare två mellan Gullspång och Otterbäcken. Länsväg 200 mellan Slätte och Hova får också fyra nya kameror, säger Tomas Bergbom.

Oavsett vägskick och säkerhetsåtgärder menar både han och Torbjörn Forsell att de flesta olyckorna till syvende och sist kan undvikas med vanligt trafikvett.

– Håll hastighet, håll avstånd och var nykter.

  • Johan Eklöf

Här skedde dödsolyckorna 2016

Västra Götaland: 50 omkomna, Norrbotten: 24, Skåne: 24, Stockholm: 24, Halland: 16, Jönköping: 16, Dalarna: 14, Gävleborg: 12,

Östergötland: 12, Värmland: 10, Västmanland: 8, Örebro: 8, Kronoberg: 7, Gotland: 6, Södermanland: 6, Kalmar: 5, Västerbotten: 5, Blekinge: 5, Jämtland: 4, Västernorrland: 4, Uppsala: 3.

Totalt riket 2016: 263 omkomna

Källa: Transportstyrelsen

11 jan 2017 18:56

16 jan 2017 06:55