24 nov 2016 06:00

24 nov 2016 06:00

Välkänt hus från 1929 totalrenoveras

MARIESTAD: Sex lägenheter i det gamla baptistkapellet

Ett av de mer kända gamla husen längs Stockholmsvägen håller på att renoveras och byggas till. Om fyra månader sker inflyttning till de sex nya lägenheterna i det som i folkmun kallas Odd Fellow-huset.

Huset med fastighetsbeteckningen Poppeln:31 ska enligt gamla handlingar ha byggts 1929 som ett baptistkapell.

Under de därefter följande 47 åren har dess historia hållit sig under MT:s radar (inget att hitta i det digitaliserade tidningsarkivet) men när vi skriver 1976 händer det saker.

Ägarbyte

Det året köper Odd Fellow-logen i Mariestad fastigheten och då heter det att man införskaffar ”Pingstkyrkans fastighet vid Stockholmsvägen”.

Man stannar där i 25 år för att på nyårsdagen 2002 flytta tillbaka till sina ursprungliga (och nuvarande) lokaler i fastigheten på Östra järnvägsgatan.

Gym i 13 år

I cirka 13 år därefter huserade Vadsbo Athletic Gym i Poppeln:31 som man också ägde.

För något år sedan köptes fastigheten av Löjtnantsgårdens Fastigheter AB, ett bolag som ägs av familjen Samuelsson.

Nu bjuder nestorn Håkan och sonen Martin på en husesyn och berättar om planerna, så här två månader efter att man startade den omfattande renoveringen.

Fem miljoner

– Vi renoverar och bygger om för fem miljoner kronor. Vi köpte fastigheten för drygt en halv miljon, avslöjar Håkan och tillägger att för den insatsen skapas tre tvårumslägenheter och tre trerumslägenheter.

– I dagsläget finns två treor kvar att hyra ut, säger Martin som är den som praktiskt håller i den omfattande om- och tillbyggnaden.

Fjärrvärme

Han visar ritningar som förtäljer att det är 160 kvadratmeter på vardera av de tre våningsplanen.

När MT är på besök håller man just på att dra in fjärrvärme i huset och lägga in nya avloppsstammar.

Hiss och takkupor

– Med nya byggregler var vi tvungna att sätta in en hiss också; den gick på en kvarts miljon, konstaterar Håkan som är där emellanåt och är bollplank till Martin vad gäller en och annan detalj som dyker upp längs vägen.

Förbipasserande har säkert noterat att man öppnat tre takkupor ut mot Stockholmsvägen.

I den miljön kommer också den stora entrén att bevaras; den blir ingång till paradlägenheten.

Men även på baksidan av huset, mot Klings glassfabrik, har det skapats en ny takkupa.

Vinterträdgård

Även ett helt nytt trapphus håller på att byggas på baksidan. I den miljön ska det också bli en parkeringsplats för hyresgästerna samt, om Håkan får som han vill, en inglasad vinterträdgård.

Tornet sparas

– Huset var i bättre skick än vad man kunde tro, säger Martin och pekar på rejäla balkar och ett gott snickararbete med 87 år på nacken.

Det lilla tornet på taket ska sparas i original och fasaden kommer att bli rappad som förut; möjligen blir den målad i vitt.

Även storleken på de höga fönstren komer att bli kvar, även om det kommer att sättas in modernare och tystare fönster.

Inflyttning i april

Alla lägenheter kommer att utrustas med kök och vitvaror. Månadshyran för den minsta tvåan på 65 kvadratmeter blir 6 400 kronor och för den största trean på 88 kvadrat får man punga ut 9 500 kronor i månaden.

Planerad inflyttning blir det den 1 april.

Huset med fastighetsbeteckningen Poppeln:31 ska enligt gamla handlingar ha byggts 1929 som ett baptistkapell.

Under de därefter följande 47 åren har dess historia hållit sig under MT:s radar (inget att hitta i det digitaliserade tidningsarkivet) men när vi skriver 1976 händer det saker.

Ägarbyte

Det året köper Odd Fellow-logen i Mariestad fastigheten och då heter det att man införskaffar ”Pingstkyrkans fastighet vid Stockholmsvägen”.

Man stannar där i 25 år för att på nyårsdagen 2002 flytta tillbaka till sina ursprungliga (och nuvarande) lokaler i fastigheten på Östra järnvägsgatan.

Gym i 13 år

I cirka 13 år därefter huserade Vadsbo Athletic Gym i Poppeln:31 som man också ägde.

För något år sedan köptes fastigheten av Löjtnantsgårdens Fastigheter AB, ett bolag som ägs av familjen Samuelsson.

Nu bjuder nestorn Håkan och sonen Martin på en husesyn och berättar om planerna, så här två månader efter att man startade den omfattande renoveringen.

Fem miljoner

– Vi renoverar och bygger om för fem miljoner kronor. Vi köpte fastigheten för drygt en halv miljon, avslöjar Håkan och tillägger att för den insatsen skapas tre tvårumslägenheter och tre trerumslägenheter.

– I dagsläget finns två treor kvar att hyra ut, säger Martin som är den som praktiskt håller i den omfattande om- och tillbyggnaden.

Fjärrvärme

Han visar ritningar som förtäljer att det är 160 kvadratmeter på vardera av de tre våningsplanen.

När MT är på besök håller man just på att dra in fjärrvärme i huset och lägga in nya avloppsstammar.

Hiss och takkupor

– Med nya byggregler var vi tvungna att sätta in en hiss också; den gick på en kvarts miljon, konstaterar Håkan som är där emellanåt och är bollplank till Martin vad gäller en och annan detalj som dyker upp längs vägen.

Förbipasserande har säkert noterat att man öppnat tre takkupor ut mot Stockholmsvägen.

I den miljön kommer också den stora entrén att bevaras; den blir ingång till paradlägenheten.

Men även på baksidan av huset, mot Klings glassfabrik, har det skapats en ny takkupa.

Vinterträdgård

Även ett helt nytt trapphus håller på att byggas på baksidan. I den miljön ska det också bli en parkeringsplats för hyresgästerna samt, om Håkan får som han vill, en inglasad vinterträdgård.

Tornet sparas

– Huset var i bättre skick än vad man kunde tro, säger Martin och pekar på rejäla balkar och ett gott snickararbete med 87 år på nacken.

Det lilla tornet på taket ska sparas i original och fasaden kommer att bli rappad som förut; möjligen blir den målad i vitt.

Även storleken på de höga fönstren komer att bli kvar, även om det kommer att sättas in modernare och tystare fönster.

Inflyttning i april

Alla lägenheter kommer att utrustas med kök och vitvaror. Månadshyran för den minsta tvåan på 65 kvadratmeter blir 6 400 kronor och för den största trean på 88 kvadrat får man punga ut 9 500 kronor i månaden.

Planerad inflyttning blir det den 1 april.

  • C. Lundh