19 okt 2016 06:00

19 okt 2016 06:00

Hedberg sågar miljonaffären

MARIESTAD: Oppositionen och majoriteten i bostadsbråk

I en på flera sätt unik uppgörelse driver majoriteten i Mariehus AB:s bolagsstyrelse igenom köpet av två centrala fastigheter i Mariestad för 46 miljoner kronor.
Detta trots att vd:n Jonas Hedberg anser att det hela är en usel affär.

I juni informerar kommunalråd Johan Abrahamsson (M) och kommunchef Lars Arvidsson om ett större fastighetsförvärv (Ärlan 3 och Lejonet 9), där också de privata näringsidkarna Bo Richardsson (Örnen 5) och Arne Lorentzon (Björnen 2) köper en fastighet vardera av Mariestads torg AB. Majoriteten lovar också att slopa planerna på ett bygge i Biblioteksparken.

I slutet av sommaren har buden ändrats. Kommunen lämnar över fastighetsaffären till kommunägda fastighetsbolaget Mariehus. Anledningen sägs i första hand vara att bostadsbolaget är bättre lämpat att bygga nya bostäder, men även den bräckliga majoriteten i fullmäktige lär ha spelat in.

Ovanligt

Samma politiska osäkerhet finns inte i Mariehus AB:s bolagsstyrelse där allianspartierna har fyra platser och oppositionen tre. En styrelse som i dagarna röstade för fastighetsaffären med siffrorna 4-3. Ett beslut som bostadsbolagets vd Jonas Hedberg reserverade sig mot.

– Under mina 15 år som vd har alla större beslut i bolagsstyrelsen tagits i konsensus. Det är också första gången jag är med om att kommunen lämnar över en affär till Mariehus på det här sättet.

Jonas Hedberg är först tveksam till att uttala sig eftersom protokollet efter det stormiga mötet ännu inte är justerat.

– Men jag kan väl säga så här; med de förutsättningar som råder är priset på 46 miljoner kronor uppåt väggarna. Det är inte ekonomiskt försvarbart.

– Ärlan har inte underhållits på 35 år. I Lejonet är lokalerna visserligen omgjorda ganska nyligen, men inte för bostadsändamål. Det här är ett stort risktagande sett till bolagets bästa.

Vad är ett rimligt pris för fastigheterna enligt dig?

– Under 20 miljoner kronor.

Kan bostadskrisen motivera mer okonventionella lösningar?

– I så fall tycker jag det är bättre att bygga nytt än att satsa stora pengar på en fastighet som stått utan värme och vatten under lång tid.

– Det är inte så att vi har 46 miljoner kronor i byrålådan, säger Jonas Hedberg.

Therese Weckström (S), vice ordförande i Mariehus bolagsstyrelse, är rejält upprörd över majoritetens beslut. Weckström påpekar att i Mariehus kalkyler beräknas den totala kostnaden, inklusive renovering, att uppgå till 109 miljoner kronor. Plus ett par miljoner kronor till för parkeringar.

– Vem är det egentligen som har satt prislappen? Signalerna vi får är att beslutet beror på påtryckningar uppifrån. Här köper vi två tomma skal med stora renoveringsbehov.

”Riskerar allt”

Weckström instämmer i att en upprustning av fastigheterna skulle kunna vara bra för stan, men att det inte på långa vägar motiverar det överenskomna priset. Hon påpekar också att Mariehus enda intäkter kommer från hyresavgifter, vilket gör att det kan bli hyresgästerna som får ta konsekvenserna av en eventuell ekonomisk smäll.

– Ärlan ser ju rent ut sagt förskräcklig ut. Fem miljoner kronor hade varit mer passande.

– Vi kan inte gå in och göra dåliga affärer som riskerar att äventyra hela bolaget. Det är vi som kommer att få stå där med skammen i slutändan.

– Det finns flera byggbara projekt, exempelvis där Ekens gamla skola tidigare stod, säger Therese Weckström.

Även om Mariehus nu sagt ja till affären kommer det med största sannolikhet att krävas ett fullmäktigebeslut, trots allt. Detta då det i paragraf två i bolagsordningen står att affärer av större ekonomisk dignitet ska upp till kommunfullmäktige för beslut. Med budgetdebatten i färskt minne är det med andra ord upplagt för en riktig rysare.

Andra perspektiv

Erik Ekblom (M), ordförande i Mariehus styrelse, försvarar fastighetsköpet och menar att även om investeringen inte når upp till Mariehus normala avkastningskrav så kommer avkastningskraven i ägardirektiven att uppfyllas.

– Våra kalkyler visar att det är en lönsam investering. Det här är heller inte bara ett affärsmässigt beslut, vi jobbar hårt för att få ett levande centrum. Och så har vi bostadskrisen, förstås.

Ekblom medger dock att beslutet inte är ”ideologiskt oproblematiskt” och att det finns en lång tradition av enighet i bolagsstyrelsen.

– Naturligtvis är det tråkigt att vi inte kan komma överens i detta fall.

– Samtidigt är det trångt i byggsektorn och företagen söker sig dit avkastningen är som störst. Vi kan se den positva utvecklingen på Ekudden efter att Mariehus byggde de första lägenheterna. Vi hoppas få i gång en liknande rusch i stan, säger Ekblom.

I juni informerar kommunalråd Johan Abrahamsson (M) och kommunchef Lars Arvidsson om ett större fastighetsförvärv (Ärlan 3 och Lejonet 9), där också de privata näringsidkarna Bo Richardsson (Örnen 5) och Arne Lorentzon (Björnen 2) köper en fastighet vardera av Mariestads torg AB. Majoriteten lovar också att slopa planerna på ett bygge i Biblioteksparken.

I slutet av sommaren har buden ändrats. Kommunen lämnar över fastighetsaffären till kommunägda fastighetsbolaget Mariehus. Anledningen sägs i första hand vara att bostadsbolaget är bättre lämpat att bygga nya bostäder, men även den bräckliga majoriteten i fullmäktige lär ha spelat in.

Ovanligt

Samma politiska osäkerhet finns inte i Mariehus AB:s bolagsstyrelse där allianspartierna har fyra platser och oppositionen tre. En styrelse som i dagarna röstade för fastighetsaffären med siffrorna 4-3. Ett beslut som bostadsbolagets vd Jonas Hedberg reserverade sig mot.

– Under mina 15 år som vd har alla större beslut i bolagsstyrelsen tagits i konsensus. Det är också första gången jag är med om att kommunen lämnar över en affär till Mariehus på det här sättet.

Jonas Hedberg är först tveksam till att uttala sig eftersom protokollet efter det stormiga mötet ännu inte är justerat.

– Men jag kan väl säga så här; med de förutsättningar som råder är priset på 46 miljoner kronor uppåt väggarna. Det är inte ekonomiskt försvarbart.

– Ärlan har inte underhållits på 35 år. I Lejonet är lokalerna visserligen omgjorda ganska nyligen, men inte för bostadsändamål. Det här är ett stort risktagande sett till bolagets bästa.

Vad är ett rimligt pris för fastigheterna enligt dig?

– Under 20 miljoner kronor.

Kan bostadskrisen motivera mer okonventionella lösningar?

– I så fall tycker jag det är bättre att bygga nytt än att satsa stora pengar på en fastighet som stått utan värme och vatten under lång tid.

– Det är inte så att vi har 46 miljoner kronor i byrålådan, säger Jonas Hedberg.

Therese Weckström (S), vice ordförande i Mariehus bolagsstyrelse, är rejält upprörd över majoritetens beslut. Weckström påpekar att i Mariehus kalkyler beräknas den totala kostnaden, inklusive renovering, att uppgå till 109 miljoner kronor. Plus ett par miljoner kronor till för parkeringar.

– Vem är det egentligen som har satt prislappen? Signalerna vi får är att beslutet beror på påtryckningar uppifrån. Här köper vi två tomma skal med stora renoveringsbehov.

”Riskerar allt”

Weckström instämmer i att en upprustning av fastigheterna skulle kunna vara bra för stan, men att det inte på långa vägar motiverar det överenskomna priset. Hon påpekar också att Mariehus enda intäkter kommer från hyresavgifter, vilket gör att det kan bli hyresgästerna som får ta konsekvenserna av en eventuell ekonomisk smäll.

– Ärlan ser ju rent ut sagt förskräcklig ut. Fem miljoner kronor hade varit mer passande.

– Vi kan inte gå in och göra dåliga affärer som riskerar att äventyra hela bolaget. Det är vi som kommer att få stå där med skammen i slutändan.

– Det finns flera byggbara projekt, exempelvis där Ekens gamla skola tidigare stod, säger Therese Weckström.

Även om Mariehus nu sagt ja till affären kommer det med största sannolikhet att krävas ett fullmäktigebeslut, trots allt. Detta då det i paragraf två i bolagsordningen står att affärer av större ekonomisk dignitet ska upp till kommunfullmäktige för beslut. Med budgetdebatten i färskt minne är det med andra ord upplagt för en riktig rysare.

Andra perspektiv

Erik Ekblom (M), ordförande i Mariehus styrelse, försvarar fastighetsköpet och menar att även om investeringen inte når upp till Mariehus normala avkastningskrav så kommer avkastningskraven i ägardirektiven att uppfyllas.

– Våra kalkyler visar att det är en lönsam investering. Det här är heller inte bara ett affärsmässigt beslut, vi jobbar hårt för att få ett levande centrum. Och så har vi bostadskrisen, förstås.

Ekblom medger dock att beslutet inte är ”ideologiskt oproblematiskt” och att det finns en lång tradition av enighet i bolagsstyrelsen.

– Naturligtvis är det tråkigt att vi inte kan komma överens i detta fall.

– Samtidigt är det trångt i byggsektorn och företagen söker sig dit avkastningen är som störst. Vi kan se den positva utvecklingen på Ekudden efter att Mariehus byggde de första lägenheterna. Vi hoppas få i gång en liknande rusch i stan, säger Ekblom.