17 okt 2016 14:26

17 okt 2016 14:26

Mariestadsbor tar dom till HD

HOVRÄTTEN

Göta hovrätt dömde i september en 35-årig man och en 30-årig kvinna, boende i Mariestad, för grovt penningbrott och för penningbrott av normalgraden.

De hjälpte en utpressare i Mariestad genom att upplåta sina bankkonton för penningtvätt. De dömdes till villkorliga domar och ska solidariskt betala betydande skadestånd till den drabbade av utpressningen. Nu har Mariestadsborna överklagat domarna till Högsta domstolen (HD) där prövningstillstånd krävs för att det ska bli huvudförhandling.

De hjälpte en utpressare i Mariestad genom att upplåta sina bankkonton för penningtvätt. De dömdes till villkorliga domar och ska solidariskt betala betydande skadestånd till den drabbade av utpressningen. Nu har Mariestadsborna överklagat domarna till Högsta domstolen (HD) där prövningstillstånd krävs för att det ska bli huvudförhandling.