14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 10:04

Budgetrondellens framtid är oskriven

MARIESTAD: Sven-Inge Eriksson (KD): "Inte optimalt"

Rondellen i korsningen Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen var tänkt att öka trafiksäkerheten. Det blev lite si och så med den saken.
– Vi ser över hela området, säger tekniska nämndens förste vice ordförande Sven-Inge Eriksson (KD).

Christer Dalvik (Map) föreslår i en motion att cirkulationsplatsen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen ska göras mer trafiksäker med hjälp av fartdämpande chikaner. Dalviks före detta partikkamrat Evert Eklind var som andre vice ordförande i tekniska nämnden med om att driva igenom en budgetvariant av den rondell som anlades sommaren 2014 till en kostnad av 750 000 kronor.

– Det finns fler motioner som berör cirkulationsplatsen. Vi är nog överens om att det inte blev optimalt, säger Sven-Inge Eriksson.

De bilister som kommer från Haggårdskorset behöver knappt släppa på gasen på grund av rondellens ”snälla” utformning. Kommer man från Mariestadshållet är det läge att sakta ned farten för att köra runt, eftersom det råder en viss förskjutning i rondellen.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare tillstyrkt Tommy Andréns medborgarförslag om att utreda en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i Haggårdens handelsområde. I samband med detta har politikerna även beställt en kostnadsberäkning för en eventuell ombyggnad av befintlig rondell. Uppdraget ligger nu hos tjänstemännen på mark och exploatering.

Sven-Inge Eriksson inflikar att kommunen i somras målade linjer tvärs över körbanorna för att påkalla bilisternas uppmärksamhet innan och vid cirkulationsplatsen. Några större incidenter vid rondellen ska inte ha inträffat den senaste tiden.

Sven-Inge Eriksson, när kan rondellen komma att byggas om?

– Den bedömningen får vi göra när helhetsplanen för området är färdig. Men just nu finns inga pengar avsatta i varken investerings- eller driftbudgeten för en ny rondell.

Det är inte första gången som medborgarna vinner mark (Andréns förslag) i vägfrågor. För några år sedan lyfte Gunilla Landgren behovet av en säkrare trafiklösning i korsningen Marieforsleden-Leksbergsvägen, vilket slutligen resulterade i en rejäl satsning efter att oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) stöttat förslaget.

Christer Dalvik (Map) föreslår i en motion att cirkulationsplatsen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen ska göras mer trafiksäker med hjälp av fartdämpande chikaner. Dalviks före detta partikkamrat Evert Eklind var som andre vice ordförande i tekniska nämnden med om att driva igenom en budgetvariant av den rondell som anlades sommaren 2014 till en kostnad av 750 000 kronor.

– Det finns fler motioner som berör cirkulationsplatsen. Vi är nog överens om att det inte blev optimalt, säger Sven-Inge Eriksson.

De bilister som kommer från Haggårdskorset behöver knappt släppa på gasen på grund av rondellens ”snälla” utformning. Kommer man från Mariestadshållet är det läge att sakta ned farten för att köra runt, eftersom det råder en viss förskjutning i rondellen.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare tillstyrkt Tommy Andréns medborgarförslag om att utreda en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i Haggårdens handelsområde. I samband med detta har politikerna även beställt en kostnadsberäkning för en eventuell ombyggnad av befintlig rondell. Uppdraget ligger nu hos tjänstemännen på mark och exploatering.

Sven-Inge Eriksson inflikar att kommunen i somras målade linjer tvärs över körbanorna för att påkalla bilisternas uppmärksamhet innan och vid cirkulationsplatsen. Några större incidenter vid rondellen ska inte ha inträffat den senaste tiden.

Sven-Inge Eriksson, när kan rondellen komma att byggas om?

– Den bedömningen får vi göra när helhetsplanen för området är färdig. Men just nu finns inga pengar avsatta i varken investerings- eller driftbudgeten för en ny rondell.

Det är inte första gången som medborgarna vinner mark (Andréns förslag) i vägfrågor. För några år sedan lyfte Gunilla Landgren behovet av en säkrare trafiklösning i korsningen Marieforsleden-Leksbergsvägen, vilket slutligen resulterade i en rejäl satsning efter att oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) stöttat förslaget.