12 okt 2016 16:31

12 okt 2016 16:31

De samlar in glasögon till behövande i hela världen

MARIESTADVärldssyndagen

I dag uppmärksammas världssyndagen på flera håll. Ett initiativ som pågår året runt är Lions glasögoninsamling.

Bengt-Arne Collberg och Lars Palo från Lions är delaktiga i glasögoninsamlingen i Mariestad. Bengt-Arne är ansvarig för insamlingen och berättar att det går att lämna in sina gamla glasögon på flera matbutiker, hos sin optiker eller i stadshuset.

– Sen tömmer jag lådorna med glasögon ungefär varannan månad.

Kan alla glasögon lämnas in?

– Ja. Sen sätter jag mig på hallgolvet hemma och går igenom dem, och kastar dem som är i för dåligt skick, säger Bengt-Arne.

Därefter överlämnar Bengt-Arne glasögonen till Lions i Götene som skickar dem vidare till Linköping. I Linköping tvättas de, styrkan mäts och de sorteras i olika lådor. Via organisationen ”Vision for all” skickas sedan glasögonen ut till behövande runt om i världen.

Små bidrag hjälper

– Världssyndagen finns för att till exempel lyfta fram att många inte kan läsa eftersom att de inte kan se. Det går ju inte att studera om man inte ser vad som står, förklarar Lars.

Glasögoninsamlingen startades av ett Lionsdistrikt för 25 år sedan. Insamlingen i Mariestad har pågått i ungefär fem år och redan har mellan 3000-5000 par glasögon samlats in lokalt. Bengt-Arne och Lars är överens om att varje par räknas.

– Det kan tyckas vara ett litet bidrag, men det hjälper oerhört många som inte kan se, säger Lars.

Lions arbetar på många sätt för att förhindra synskador och förenkla för synskadade. Internationella lionsfonden driver programmet Sight First som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Bengt-Arne Collberg och Lars Palo från Lions är delaktiga i glasögoninsamlingen i Mariestad. Bengt-Arne är ansvarig för insamlingen och berättar att det går att lämna in sina gamla glasögon på flera matbutiker, hos sin optiker eller i stadshuset.

– Sen tömmer jag lådorna med glasögon ungefär varannan månad.

Kan alla glasögon lämnas in?

– Ja. Sen sätter jag mig på hallgolvet hemma och går igenom dem, och kastar dem som är i för dåligt skick, säger Bengt-Arne.

Därefter överlämnar Bengt-Arne glasögonen till Lions i Götene som skickar dem vidare till Linköping. I Linköping tvättas de, styrkan mäts och de sorteras i olika lådor. Via organisationen ”Vision for all” skickas sedan glasögonen ut till behövande runt om i världen.

Små bidrag hjälper

– Världssyndagen finns för att till exempel lyfta fram att många inte kan läsa eftersom att de inte kan se. Det går ju inte att studera om man inte ser vad som står, förklarar Lars.

Glasögoninsamlingen startades av ett Lionsdistrikt för 25 år sedan. Insamlingen i Mariestad har pågått i ungefär fem år och redan har mellan 3000-5000 par glasögon samlats in lokalt. Bengt-Arne och Lars är överens om att varje par räknas.

– Det kan tyckas vara ett litet bidrag, men det hjälper oerhört många som inte kan se, säger Lars.

Lions arbetar på många sätt för att förhindra synskador och förenkla för synskadade. Internationella lionsfonden driver programmet Sight First som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist

Vision for all

Vision for all är en svensk hjälporganisation som sysslar med att samla in gamla glasögon och låta dem hitta nya ägare i utvecklingsländer. Organisationen grundades av optikern John J. Godoy efter att han arbetat som lärare i Nicaragua och insett att många av eleverna behövde glasögon, de såg inte vad som stod på tavlan.

Sedan 1997 har organisationen undersökt över 100 000 personer runt om i världen, och alla som har behövt har fått glasögon.

Källa: