10 okt 2016 14:19

10 okt 2016 14:19

Ny skatt kan bli problem för svenska vitvarulager

MARIESTAD: Regeringens föreslagna miljöskatt får kritik

Electrolux lagerverksamhet i Mariestad kan komma att påverkas, likaså lokala detaljister som säljer vitvaror och datorer i kommunen. Det handlar om den nya föreslagna kemikalieskatten som skapat en högröstad proteststorm i landet.

Regeringen vill i sitt budgetförslag från och med 1 juli 2017 införa en ny skatt på vitvaror och hemelektronik.

Syftet är att minska användningen av farliga kemikalier i svenska hem.

Intresseföreningen Elektronikbranschen beräknar att en tvättmaskin kan bli 400 kronor dyrare, en dator med skärm 800 kronor dyrare och en spelkonsol 400 kronor dyrare om förslaget blir lag.

Ett hembiosystem skulle kunna bli 1 200 kronor dyrare.

Vitvaror är tänkta att beskattas med åtta kronor per kilo upp till 320 kronor, exklusive moms.

För hemelektronik uppgår skatten till 120 kronor per kilo upp till 320 kronor, exklusive moms.

På debattsidor i media rasar olika branschorganisationer och stora butikskedjor, bland andra Electrolux Hemprodukter AB, mot att varor som konsumenter beställer från företag utomlands är undantagna från skatten.

”Det innebär att företag gynnas om de flyttar sina lager från Sverige och säljer direkt till konsument från utlandet. Detta kan ske med internetförsäljning, men det är även möjligt att ordna försäljning till konsument i Sverige från utlandet på annat sätt (beställning kan ordnas i en affär). Om varan aldrig funnits i ett lager i Sverige så utgår inte skatten”, heter det i en debattartikel.

Det befaras att cirka tusen jobb på orter som Eskilstuna, Örebro, Jönköping och Norrköping, där stora vitvarulager finns, är i fara.

Frågan är också hur Elextrolux planerade logistikcenter/lagerverksamhet i Mariestad skulle påverkas.

– Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens, säger Svensk Handels vd Karin Johansson och framhåller att eftersom skatten införs ensidigt i Sverige i stället för på EU-nivå drabbas svenska företag av en konkurrensnackdel jämfört med andra länder.

”Den rimliga lösningen är naturligtvis att även utländska varor blir skattepliktiga”, heter det från branschföreträdarna i debattartikeln.

Electrolux lokala tillförordnade chef för lagret i Mariestad har valt att inte kommentera förslaget.

Regeringen vill i sitt budgetförslag från och med 1 juli 2017 införa en ny skatt på vitvaror och hemelektronik.

Syftet är att minska användningen av farliga kemikalier i svenska hem.

Intresseföreningen Elektronikbranschen beräknar att en tvättmaskin kan bli 400 kronor dyrare, en dator med skärm 800 kronor dyrare och en spelkonsol 400 kronor dyrare om förslaget blir lag.

Ett hembiosystem skulle kunna bli 1 200 kronor dyrare.

Vitvaror är tänkta att beskattas med åtta kronor per kilo upp till 320 kronor, exklusive moms.

För hemelektronik uppgår skatten till 120 kronor per kilo upp till 320 kronor, exklusive moms.

På debattsidor i media rasar olika branschorganisationer och stora butikskedjor, bland andra Electrolux Hemprodukter AB, mot att varor som konsumenter beställer från företag utomlands är undantagna från skatten.

”Det innebär att företag gynnas om de flyttar sina lager från Sverige och säljer direkt till konsument från utlandet. Detta kan ske med internetförsäljning, men det är även möjligt att ordna försäljning till konsument i Sverige från utlandet på annat sätt (beställning kan ordnas i en affär). Om varan aldrig funnits i ett lager i Sverige så utgår inte skatten”, heter det i en debattartikel.

Det befaras att cirka tusen jobb på orter som Eskilstuna, Örebro, Jönköping och Norrköping, där stora vitvarulager finns, är i fara.

Frågan är också hur Elextrolux planerade logistikcenter/lagerverksamhet i Mariestad skulle påverkas.

– Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens, säger Svensk Handels vd Karin Johansson och framhåller att eftersom skatten införs ensidigt i Sverige i stället för på EU-nivå drabbas svenska företag av en konkurrensnackdel jämfört med andra länder.

”Den rimliga lösningen är naturligtvis att även utländska varor blir skattepliktiga”, heter det från branschföreträdarna i debattartikeln.

Electrolux lokala tillförordnade chef för lagret i Mariestad har valt att inte kommentera förslaget.

  • C. Lundh