07 okt 2016 13:06

07 okt 2016 13:06

Föreläste om HBTQ och normer

MARIESTAD: Kommunens jämställdhet- och mångfaldsveckor

Kommunens medarbetare har de senaste två veckorna fått chansen att lära sig om bland annat HBTQ-frågor.

– Det måste inte vara dåligt att det finns normer, men man behöver vara medveten om dem, säger RFSL-föreläsaren Victoria Teodorsson.

Under fredagen hölls den sista föreläsningen på kommunens jämställdhet- och mångfaldsveckor. Désirée Sandström och Victoria Teodorsson från RFSL Skaraborg pratade om HBTQ (homo, bi, trans, queer), normer och bemötande. På plats fanns gymnasieelever, lärare, representanter från vård och omsorg, förskola, kultur samt fackliga företrädare.

– Ni ska få en introduktion till de mystiska bokstäverna. Vad är HBTQ? Vad är sexuell läggning? Vad är kön?

Därefter fick åhörarna en snabb vägledning i sexualitet, köntillhörighet och queerbegreppet.

– Man har inte rätt att definiera andras sexualitet, det är själva kärnan, förklarade Victoria.

Via queerbegreppet, som handlar om att ifrågasätta heteronomen och känna sig fri från samhällets idéer om kön och sexualitet, överfick föreläsningen i att handla om just heteronormen. Victoria beskrev en av sina upplevelser.

– Om jag säger till någon att jag var på bio med min tjej i helgen, så blir reaktionen ”va? har du tjej?”, men när jag sa samma sak när jag hade kille så blev reaktionen ”jaha, vilken film såg ni?”

Könsnormer

Även könsnormer diskuterades och som exempel visades dopkort för pojkar respektive flickor. Flickan beskrevs som näpen och vacker medan pojken ”tagit klivet in i livet”. Publiken fick sedan tid att själva diskutera positiva och negativa aspekter av att inte följa samhällets normer.

– Om man inte passar in i normen blir det som att ha reflexväst, sa Jakob Boije, en av eleverna i publiken.

Under fredagen hölls den sista föreläsningen på kommunens jämställdhet- och mångfaldsveckor. Désirée Sandström och Victoria Teodorsson från RFSL Skaraborg pratade om HBTQ (homo, bi, trans, queer), normer och bemötande. På plats fanns gymnasieelever, lärare, representanter från vård och omsorg, förskola, kultur samt fackliga företrädare.

– Ni ska få en introduktion till de mystiska bokstäverna. Vad är HBTQ? Vad är sexuell läggning? Vad är kön?

Därefter fick åhörarna en snabb vägledning i sexualitet, köntillhörighet och queerbegreppet.

– Man har inte rätt att definiera andras sexualitet, det är själva kärnan, förklarade Victoria.

Via queerbegreppet, som handlar om att ifrågasätta heteronomen och känna sig fri från samhällets idéer om kön och sexualitet, överfick föreläsningen i att handla om just heteronormen. Victoria beskrev en av sina upplevelser.

– Om jag säger till någon att jag var på bio med min tjej i helgen, så blir reaktionen ”va? har du tjej?”, men när jag sa samma sak när jag hade kille så blev reaktionen ”jaha, vilken film såg ni?”

Könsnormer

Även könsnormer diskuterades och som exempel visades dopkort för pojkar respektive flickor. Flickan beskrevs som näpen och vacker medan pojken ”tagit klivet in i livet”. Publiken fick sedan tid att själva diskutera positiva och negativa aspekter av att inte följa samhällets normer.

– Om man inte passar in i normen blir det som att ha reflexväst, sa Jakob Boije, en av eleverna i publiken.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist