06 okt 2016 12:47

06 okt 2016 12:47

Uppmaning om återbetalning kvarstår

MARIESTAD

I ett medborgarförslag föreslår Thomas Kling att fullmäktigeledamoten Sture Pettersson (S) ska återbetala ersättning för förlorad arbetsförtjänst (cirka 100 000 kronor).

Kling tycker att pengarna kan användas till utsmyckning av det offentliga rummet, exempelvis parker.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att medborgarförslaget är besvarat, då det inte skulle vara möjligt att använda en eventuell återbetalning på det sätt som Thomas Kling önskar.

Enligt ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) kvarstår uppmaningen från majoriteten i kommunstyrelsen att Pettersson ska betala tillbaka. Det har dock varit delade meningar om underlag och regelverk.

Kling tycker att pengarna kan användas till utsmyckning av det offentliga rummet, exempelvis parker.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att medborgarförslaget är besvarat, då det inte skulle vara möjligt att använda en eventuell återbetalning på det sätt som Thomas Kling önskar.

Enligt ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) kvarstår uppmaningen från majoriteten i kommunstyrelsen att Pettersson ska betala tillbaka. Det har dock varit delade meningar om underlag och regelverk.