06 okt 2016 12:47

06 okt 2016 12:47

Regelverk för föreningsbidrag

MARIESTAD

Det blev återigen återremiss när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade Torsö BIF:s ansökan om kommunal medfinansiering på 150 000 kronor.

Pengarna är en förutsättning för att bygde- och idrottsföreningen ska kunna söka bidrag från landsbygdsprogrammet på 600 000 kronor. Stödet i landsbygdsprogrammet förutsätter offentlig medfinansiering om 25 procent.

Politikerna i arbetsutskottet har nu gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ett tydligt regelverk för hur Mariestads kommun ska förhålla sig till ansökningar kopplat till landsbygdsprogrammet. Likabehandlingsprincipen ska vara utgångspunkt för regelverket.

Pengarna är en förutsättning för att bygde- och idrottsföreningen ska kunna söka bidrag från landsbygdsprogrammet på 600 000 kronor. Stödet i landsbygdsprogrammet förutsätter offentlig medfinansiering om 25 procent.

Politikerna i arbetsutskottet har nu gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ett tydligt regelverk för hur Mariestads kommun ska förhålla sig till ansökningar kopplat till landsbygdsprogrammet. Likabehandlingsprincipen ska vara utgångspunkt för regelverket.