05 okt 2016 13:26

05 okt 2016 14:31

Renoveringsstart av Stadt i mars

MARIESTAD: Sju miljoner blev bara fyra i slutändan

Kommunen ville initialt att stadshotellet skulle renoveras för drygt sju miljoner kronor. Men på tisdagen köpte man fastighetsägarens billigare förslag som innebär uppsnyggning för fyra miljoner. Ett jobb som ska vara klart den 30 juni nästa år.

Mariestads gamla stadshotell, uppfört i mitten av 1860-talet, har en längre tid förfallit och värst är det med putsskadorna på huvudbyggnaden.

Till slut tröttnade kommunens miljö- och byggnadsnämnd på fastighetsägarens (Hospitium AB i Göteborg) nonchalans visavi den gamla q-märkta byggnaden och utfördade ett vite ifall man inte åtgärdade problemen.

Kommunen beställde också en rapport från extern expertis som kom fram till att en rejäl renovering torde landa på 7,1 miljoner kronor.

”Nöjda och glada”

I det läget överklagade fastighetsägaren och på nämndens möte på tisdagen förelåg detta överklagande – tillsammans med Hospitiums förslag på renovering.

– Det var väl ingen som riktigt begrep deras överklagande, men hur som helst är det ju borta ur bilden nu ändå. Deras förslag till åtgärder fann nämndens gillande så vi är för tillfället nöjda och glada och hoppas nu bara att de uppfyller vad de lovat, säger Kjell Lindholm (C) som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Lars Sylvén på förvaltningen säger att man återtagit sitt vitesföreläggande ”när man nu fick in förslag på åtgärder som var i paritet med de krav man ställt”.

– Nämnden har accepterat deras åtgärdsplan, säger han.

Stadshusets äldre takdelar ska få plåtkompletteringar och ska målas om. I dagsläget bedöms det inte nödvändigt att göra det samma på taken till tillbyggnaderna (något som kommunen hade velat se).

Hetvattentvätt

Fasaden på den äldre delen ska hetvattentvättas, skadad puts ska ställvis lagas varefter avfärgning görs av hela ytan. Kommunen hade initialt önskat att applicera puts på hela ytan, så blir det nu inte. Kommunen ville att fönstren skulle omkittas, nu blir det endast tvättning, slipning och målning av dessa fönster.

Fastighetsägaren avser att anlita bolaget FC Mureri AB för jobbet, de ska enligt inlagan vara specialicerade och ha erfarenhet av att utföra underhållsarbete på äldre byggnader.

Renoveringsjobbet ska starta den 1 mars 2017 och målsättningenm är att Mariestads stadshotell ska se finare ut senast den 30 juni samma år.

Mariestads gamla stadshotell, uppfört i mitten av 1860-talet, har en längre tid förfallit och värst är det med putsskadorna på huvudbyggnaden.

Till slut tröttnade kommunens miljö- och byggnadsnämnd på fastighetsägarens (Hospitium AB i Göteborg) nonchalans visavi den gamla q-märkta byggnaden och utfördade ett vite ifall man inte åtgärdade problemen.

Kommunen beställde också en rapport från extern expertis som kom fram till att en rejäl renovering torde landa på 7,1 miljoner kronor.

”Nöjda och glada”

I det läget överklagade fastighetsägaren och på nämndens möte på tisdagen förelåg detta överklagande – tillsammans med Hospitiums förslag på renovering.

– Det var väl ingen som riktigt begrep deras överklagande, men hur som helst är det ju borta ur bilden nu ändå. Deras förslag till åtgärder fann nämndens gillande så vi är för tillfället nöjda och glada och hoppas nu bara att de uppfyller vad de lovat, säger Kjell Lindholm (C) som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Lars Sylvén på förvaltningen säger att man återtagit sitt vitesföreläggande ”när man nu fick in förslag på åtgärder som var i paritet med de krav man ställt”.

– Nämnden har accepterat deras åtgärdsplan, säger han.

Stadshusets äldre takdelar ska få plåtkompletteringar och ska målas om. I dagsläget bedöms det inte nödvändigt att göra det samma på taken till tillbyggnaderna (något som kommunen hade velat se).

Hetvattentvätt

Fasaden på den äldre delen ska hetvattentvättas, skadad puts ska ställvis lagas varefter avfärgning görs av hela ytan. Kommunen hade initialt önskat att applicera puts på hela ytan, så blir det nu inte. Kommunen ville att fönstren skulle omkittas, nu blir det endast tvättning, slipning och målning av dessa fönster.

Fastighetsägaren avser att anlita bolaget FC Mureri AB för jobbet, de ska enligt inlagan vara specialicerade och ha erfarenhet av att utföra underhållsarbete på äldre byggnader.

Renoveringsjobbet ska starta den 1 mars 2017 och målsättningenm är att Mariestads stadshotell ska se finare ut senast den 30 juni samma år.

  • C. Lundh