05 okt 2016 16:19

05 okt 2016 16:19

Kurortens asylboende läggs ned

LUNDSBRUNN

Under hösten ska Migrationsverket avveckla flyktingboendet på Lundsbrunns kurort.

På kurorten finns 723 platser.

Färre har sökt asyl i Sverige under året och behovet av platser har minskat.

Hittills i år har 11 000 platser avvecklats, fram till januari ska ytterligare 7 000 boendeplatser bort.

Människorna som bor på anläggningarna kommer att erbjudas andra boenden av Migrationsverket, enligt Skövde Nyheter.

Även anläggningen i Brännebrona med 128 platser ska läggar ned i en senare etapp.

På kurorten finns 723 platser.

Färre har sökt asyl i Sverige under året och behovet av platser har minskat.

Hittills i år har 11 000 platser avvecklats, fram till januari ska ytterligare 7 000 boendeplatser bort.

Människorna som bor på anläggningarna kommer att erbjudas andra boenden av Migrationsverket, enligt Skövde Nyheter.

Även anläggningen i Brännebrona med 128 platser ska läggar ned i en senare etapp.