04 okt 2016 20:03

04 okt 2016 20:04

Industrin säkrar jobben

LYRESTAD: Ljusning på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i Mariestadsområdet har sjunkit med 1,2 procentenhet sedan augusti ifjol.
– Det är mycket tack vare att industrierna går väldigt bra, säger Markus Karlsson, arbetsförmedlare i Mariestad.

Under måndagen hälsar Markus Karlsson på hos AQ Segerström i Lyrestad för att prata om hur den framtida arbetssituationen ser ut.

AQ Segerström jobbar i huvudsak med att svetsa avgasrör och ljuddämpare till fordonsindustrin och företagets platschef, Lars Gäfvert, ser ljust på framtiden.

– Vi planerar fyra nya rekryteringar kommande halvår utan att ha några avgångar. Just nu har vi en stororder till en lastbilstillverkare så för oss är produktionen svagt ökande även om höstarna alltid är lite lugnare, säger han.

”Fick långa vikariat”

AQ Segerström har för närvarande 42 anställda och har till och med haft problem med att hitta rätt kompetens vid nyanställningar eftersom tillgången på arbete inom industrin börjar vara så god.

– Jag har jobbat här i tre år och tror aldrig att folk i den här branschen haft så många jobb att välja bland, men trots det brukar vi till sist hitta den vi söker, säger Lars Gäfvert.

– Den stora efterfrågan på arbetskraft märks av på att de som fick sommarjobb inom tillverkningsindustrin fick långa vikariat, säger Markus Karlsson.

Kraftig minskning

Snittet för den totala arbetslösheten i Sverige ligger på 7,4 procent. Den totala arbetslösheten för Mariestadsområdet låg under augusti på 6,7 procent, jämfört med 7,9 för samma månad förra året.

– Av alla 49 kommuner som ligger under vårt arbetsmarknadsområde har Mariestad den största sänkningen, säger Markus Karlsson.

Även när det gäller arbetslösheten för ungdomar 18-24 sker en kraftig minskning för Mariestad. I augusti låg siffran på 13,1 procent jämfört med 16,8 procent föregående år.

– Det är goda tider på arbetsmarknaden, säger Markus Karlsson.

”Ingen rolig siffra”

Men för vissa orter är situationen inte lika munter. Gullspång hade den högst arbetslösheten för ungdomar av alla områden med sina 23,3 procent, vilket var en ökning med en procentenhet.

– Ingen rolig siffra så klart. Men eftersom det är ganska få personer inskrivna räcker det med att några får jobb för att statistiken ska ändras betänkligt, säger Karlsson.

För Töreboda minskade ungdomsarbetslösheten med 1,6 procentenheter jämfört med ifjol. Arbetslösheten för ungdomar ligger nu på 17,4 procent.

Den totala arbetslösheten för Gullspång respektive Töreboda är 11 procent kontra 9,7 procent.

Jätteutmaning

Trots att prognosen kommande året är god för Mariestadsområdet finns även yrken där det är svårt få jobb.

– Inom handeln har vi sett att det är tufft hitta arbeten. Det är en stor konkurrens om de få jobb som finns.

Flera bristyrken finns också, såsom lastbilsförare, socialsekreterare och lärare.

Arbetsförmedlingen har även en jätteutmaning i att försöka få ut nyanlända på arbetsmarknaden.

– Många har hög utbildning men det är en process att få ut deras legitimation, säger Markus Karlsson.

Under måndagen hälsar Markus Karlsson på hos AQ Segerström i Lyrestad för att prata om hur den framtida arbetssituationen ser ut.

AQ Segerström jobbar i huvudsak med att svetsa avgasrör och ljuddämpare till fordonsindustrin och företagets platschef, Lars Gäfvert, ser ljust på framtiden.

– Vi planerar fyra nya rekryteringar kommande halvår utan att ha några avgångar. Just nu har vi en stororder till en lastbilstillverkare så för oss är produktionen svagt ökande även om höstarna alltid är lite lugnare, säger han.

”Fick långa vikariat”

AQ Segerström har för närvarande 42 anställda och har till och med haft problem med att hitta rätt kompetens vid nyanställningar eftersom tillgången på arbete inom industrin börjar vara så god.

– Jag har jobbat här i tre år och tror aldrig att folk i den här branschen haft så många jobb att välja bland, men trots det brukar vi till sist hitta den vi söker, säger Lars Gäfvert.

– Den stora efterfrågan på arbetskraft märks av på att de som fick sommarjobb inom tillverkningsindustrin fick långa vikariat, säger Markus Karlsson.

Kraftig minskning

Snittet för den totala arbetslösheten i Sverige ligger på 7,4 procent. Den totala arbetslösheten för Mariestadsområdet låg under augusti på 6,7 procent, jämfört med 7,9 för samma månad förra året.

– Av alla 49 kommuner som ligger under vårt arbetsmarknadsområde har Mariestad den största sänkningen, säger Markus Karlsson.

Även när det gäller arbetslösheten för ungdomar 18-24 sker en kraftig minskning för Mariestad. I augusti låg siffran på 13,1 procent jämfört med 16,8 procent föregående år.

– Det är goda tider på arbetsmarknaden, säger Markus Karlsson.

”Ingen rolig siffra”

Men för vissa orter är situationen inte lika munter. Gullspång hade den högst arbetslösheten för ungdomar av alla områden med sina 23,3 procent, vilket var en ökning med en procentenhet.

– Ingen rolig siffra så klart. Men eftersom det är ganska få personer inskrivna räcker det med att några får jobb för att statistiken ska ändras betänkligt, säger Karlsson.

För Töreboda minskade ungdomsarbetslösheten med 1,6 procentenheter jämfört med ifjol. Arbetslösheten för ungdomar ligger nu på 17,4 procent.

Den totala arbetslösheten för Gullspång respektive Töreboda är 11 procent kontra 9,7 procent.

Jätteutmaning

Trots att prognosen kommande året är god för Mariestadsområdet finns även yrken där det är svårt få jobb.

– Inom handeln har vi sett att det är tufft hitta arbeten. Det är en stor konkurrens om de få jobb som finns.

Flera bristyrken finns också, såsom lastbilsförare, socialsekreterare och lärare.

Arbetsförmedlingen har även en jätteutmaning i att försöka få ut nyanlända på arbetsmarknaden.

– Många har hög utbildning men det är en process att få ut deras legitimation, säger Markus Karlsson.

  • Johan Eklöf

Så ser arbetslösheten ut i din kommun

Mariestad: Totalt 6,7 procent. Ungdomsarbetslöshet 13,1 procent

Töreboda: Totalt 9,7 procent. Ungdomsarbetslöshet 17,4 procent

Gullspång: Totalt, 11,0 procent. Ungdomsarbetslöshet 23,3 procent

Snitt Sverige: Totalt, 7,4 procent. Ungdomsarbetslöshet 11,6 procent

Källa: Arbetsförmedlingen