01 okt 2016 06:00

01 okt 2016 06:00

"Han har gjort sitt uppdrag"

SKARABORG: Chefläkare försvarar Olle Svenssons utredning

Skaraborgs sjukhus externa utredning får kritik, men chefläkaren svarar.
– Vi har förtroende för Olle Svensson. Han har gjort sitt uppdrag, säger Marga Brisman.

I fredagens MT fick den externa utredningen om de 49 vårdskadorna, som anmälts av två ortopeder vid Skaraborgs sjukhus, kritik av professor Bengt Eriksson, Sahlgrenska. Han menade bland annat att det finns allvarliga brister i analys, redovisning av fakta och total avsaknad av jämförelsematerial.

Uppdraget

Chefläkare Marga Brisman betonar att Skas förhållit sig till en begäran från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi skulle bland annat titta på hur många allvarliga vårdskador det fanns bland de anmälda fallen. Det är det vi svarat på och det enda som Olle Svensson haft i uppdrag att göra, för att vi skulle kunna svara på Ivos specifika fråga. Det var vår granskning och det är vårt ansvar att utreda, sedan är det Ivo som gör en bedömning.

Uppfattning

Eriksson ifrågasatte även hur Svensson kunde ha en bestämd uppfattning innan han hade tillgång till patientjournalerna.

Brisman:

– Olle fick först Ivo-anmälan, och gav utifrån den ett svar som vi trodde kunde räcka för Ivo. När jag kontaktade Ivo sa de att det skulle vara specifikt för varje patient.

Har Olle Svensson kunnat vara oberoende på grund av era täta kontakter?

– Definitivt, Olle har inte varit på Skaraborgs sjukhus innan. Jag var områdeschef för ortopeden för några år sedan, men har inga sådana kopplingar. Han har definitivt kunnat vara oberoende. Vi hade många kontakter, men det var för att Olle undrade hur noga han skulle skriva.

Bengt Eriksson lyfter fram konflikten på Skas-ortopeden som den främsta orsaken till det som hänt, och betonade att det handlar om en katastrof för den drabbade läkaren, men även att utvecklingen på kliniken hämmas.

Separat

Marga Brisman säger att arbetsmiljöproblemet hanteras i ett separat spår.

– Det arbetet påbörjades redan 2014, men det tar tid att lösa.

I fredagens MT fick den externa utredningen om de 49 vårdskadorna, som anmälts av två ortopeder vid Skaraborgs sjukhus, kritik av professor Bengt Eriksson, Sahlgrenska. Han menade bland annat att det finns allvarliga brister i analys, redovisning av fakta och total avsaknad av jämförelsematerial.

Uppdraget

Chefläkare Marga Brisman betonar att Skas förhållit sig till en begäran från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi skulle bland annat titta på hur många allvarliga vårdskador det fanns bland de anmälda fallen. Det är det vi svarat på och det enda som Olle Svensson haft i uppdrag att göra, för att vi skulle kunna svara på Ivos specifika fråga. Det var vår granskning och det är vårt ansvar att utreda, sedan är det Ivo som gör en bedömning.

Uppfattning

Eriksson ifrågasatte även hur Svensson kunde ha en bestämd uppfattning innan han hade tillgång till patientjournalerna.

Brisman:

– Olle fick först Ivo-anmälan, och gav utifrån den ett svar som vi trodde kunde räcka för Ivo. När jag kontaktade Ivo sa de att det skulle vara specifikt för varje patient.

Har Olle Svensson kunnat vara oberoende på grund av era täta kontakter?

– Definitivt, Olle har inte varit på Skaraborgs sjukhus innan. Jag var områdeschef för ortopeden för några år sedan, men har inga sådana kopplingar. Han har definitivt kunnat vara oberoende. Vi hade många kontakter, men det var för att Olle undrade hur noga han skulle skriva.

Bengt Eriksson lyfter fram konflikten på Skas-ortopeden som den främsta orsaken till det som hänt, och betonade att det handlar om en katastrof för den drabbade läkaren, men även att utvecklingen på kliniken hämmas.

Separat

Marga Brisman säger att arbetsmiljöproblemet hanteras i ett separat spår.

– Det arbetet påbörjades redan 2014, men det tar tid att lösa.