30 sep 2016 14:13

30 sep 2016 14:13

Stort överskott för nämnden

SKARABORG

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som fördelar regionanslagen till vården i Skaraborg, har ett överskott efter åtta månader på 47,1 miljoner, men helårsprognosen pekar på ett förväntat budgeterat nollresultat.

Nämndens överskott beror främst på att Skaraborgs sjukhus inte kommit upp i basnivå avseende bland annat besök och behandlingar.

– Läget är bekymmersamt men Skas jobbar hårt med problemet, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Nämndens överskott beror främst på att Skaraborgs sjukhus inte kommit upp i basnivå avseende bland annat besök och behandlingar.

– Läget är bekymmersamt men Skas jobbar hårt med problemet, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).