29 sep 2016 06:00

29 sep 2016 06:00

Många nyfikna på nya bostadsområdet

MARIESTAD: Sjölyckan växer fram

Sjölyckan intar sakta, men säkert, sin form. Just nu krossas och sprängs sten runt Vänergatan, vilket gör att trafik måste ledas in från Lyckans väg.
– Det känns tråkigt att behöva bryta löften, men vi gör allt för att hålla tiden nere, säger Erik Randén, exploateringschef.

Det nya bostadsområdet Sjölyckan växer fram. Några hus och husgrunder skymtas vid den mäktiga utsikten över Mariestadsfjärden.

Sommaren, med intensiva väg- och infrastrukturarbeten, har gett resultat. De nya vägarna är snart färdiga, men det översta lagret asfalt lämnas medvetet till senare för att slippa de körskador som arbetet innebär.

Boende runtomkring lovades så lite störning som möjligt, bland annat att genomfartstrafik via Lyckans väg skulle undvikas. Men förutsättningarna gör att detta måste ske i alla fall.

– Just nu håller vi på med stenkross och sprängningar som gör att det blir en säkerhetsrisk att använda Vänergatan. Det känns jättetråkigt att behöva bryta löften, men vi har inget annat val, säger Erik Randén, exploateringschef.

– Det ska ta max två veckor, kanske mindre och vi gör allt för att hålla tiden nere.

I och med att stenkrossningen blir klar kommer Vänergatan att färdigställas inom en månad.

Säkerhetsrisker

Många invånare är intresserade av att besöka det nya bostadsområdet och följa utvecklingen. Erik Randén uppmanar till att undvika besök fram till klockan 18 på vardagskvällarna de närmaste veckorna. Efter det sker arbetet i området mellan 7-16 på vardagar. Det innebär alltid en säkerhetsrisk att gå in på byggarbetsplatser.

– Undvik arbetstid eller kontakta oss så kan vi arrangera ett säkert besök och berätta mer om de olika momenten, säger Randén.

Ligger i fas

Arbetet i stort ligger i fas, enligt Randén. Till en början hittades mer, och till viss del sprucket, berg än vad provborrningarna visat på, men det är bortsprängt nu.

– Det går bra, men vi märker av problemen som finns generellt i Sverige nu. Det kan vara svårt att få fram projekteringshandlingar, exempelvis för vattenledningar och sådant.

Inflytt i vinter

Av den första etappen på 26 tomter är 22 stycken sålda och fyra är tingade. 24 bygglovsärenden behandlas nu i olika faser, enligt Randén. Det är mestadels ortsbor, men även hemvändare, som köpt dessa tomter. Etapp två och tre kommer att bestå av runt 50 tomter som ska säljas.

De första nybyggarna kommer att kunna flytta in i sina nya hem redan i december och etapp tre börjar byggas i mars.

Det nya bostadsområdet Sjölyckan växer fram. Några hus och husgrunder skymtas vid den mäktiga utsikten över Mariestadsfjärden.

Sommaren, med intensiva väg- och infrastrukturarbeten, har gett resultat. De nya vägarna är snart färdiga, men det översta lagret asfalt lämnas medvetet till senare för att slippa de körskador som arbetet innebär.

Boende runtomkring lovades så lite störning som möjligt, bland annat att genomfartstrafik via Lyckans väg skulle undvikas. Men förutsättningarna gör att detta måste ske i alla fall.

– Just nu håller vi på med stenkross och sprängningar som gör att det blir en säkerhetsrisk att använda Vänergatan. Det känns jättetråkigt att behöva bryta löften, men vi har inget annat val, säger Erik Randén, exploateringschef.

– Det ska ta max två veckor, kanske mindre och vi gör allt för att hålla tiden nere.

I och med att stenkrossningen blir klar kommer Vänergatan att färdigställas inom en månad.

Säkerhetsrisker

Många invånare är intresserade av att besöka det nya bostadsområdet och följa utvecklingen. Erik Randén uppmanar till att undvika besök fram till klockan 18 på vardagskvällarna de närmaste veckorna. Efter det sker arbetet i området mellan 7-16 på vardagar. Det innebär alltid en säkerhetsrisk att gå in på byggarbetsplatser.

– Undvik arbetstid eller kontakta oss så kan vi arrangera ett säkert besök och berätta mer om de olika momenten, säger Randén.

Ligger i fas

Arbetet i stort ligger i fas, enligt Randén. Till en början hittades mer, och till viss del sprucket, berg än vad provborrningarna visat på, men det är bortsprängt nu.

– Det går bra, men vi märker av problemen som finns generellt i Sverige nu. Det kan vara svårt att få fram projekteringshandlingar, exempelvis för vattenledningar och sådant.

Inflytt i vinter

Av den första etappen på 26 tomter är 22 stycken sålda och fyra är tingade. 24 bygglovsärenden behandlas nu i olika faser, enligt Randén. Det är mestadels ortsbor, men även hemvändare, som köpt dessa tomter. Etapp två och tre kommer att bestå av runt 50 tomter som ska säljas.

De första nybyggarna kommer att kunna flytta in i sina nya hem redan i december och etapp tre börjar byggas i mars.

  • Tove Gontran