29 sep 2016 14:09

29 sep 2016 14:09

Bivefors motionerar om hållbar mat

MARIESTAD

Sverigedemokraternas Marie Bivefors önskar en tydligare inriktning i Mariestads kommuns arbete mot att öka andelen lokalproducerad mat i skola och annan kommunal verksamhet.

I två motioner (ekologisk lokalproducerad mat och riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel) trycker Bivefors och SD på vikten av tydliga riktlinjer och kriterier för upphandling och inköp av närproducerade råvaror. Hon ställer frågan om vilka råvaror kan det gälla och vad räknas som närområde? SD-ordföranden i Mariestad efterlyster även tuffare krav i den offentliga upphandlingen.

En tidigare motion från Bivefors om möjligheterna att starta ett projekt kring sociala affärer avslogs nyligen av fullmäktige med motiveringen att det inte är förenligt med det kommunala uppdraget att bedriva detaljhandel.

Idén med motionen var att sälja mat som blir över hos grossister och livsmedelsaffärer.

I två motioner (ekologisk lokalproducerad mat och riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel) trycker Bivefors och SD på vikten av tydliga riktlinjer och kriterier för upphandling och inköp av närproducerade råvaror. Hon ställer frågan om vilka råvaror kan det gälla och vad räknas som närområde? SD-ordföranden i Mariestad efterlyster även tuffare krav i den offentliga upphandlingen.

En tidigare motion från Bivefors om möjligheterna att starta ett projekt kring sociala affärer avslogs nyligen av fullmäktige med motiveringen att det inte är förenligt med det kommunala uppdraget att bedriva detaljhandel.

Idén med motionen var att sälja mat som blir över hos grossister och livsmedelsaffärer.