27 sep 2016 13:40

27 sep 2016 13:40

S vill införa ett kökansli

POLITIK

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill införa ett gemensamt kökansli för alla patienter i regionen. Partiet har lämnat en motion till regionfullmäktige om att inrätta ett kökansli, vilket ska ge patienterna en väg in till den planerade vården.

– Enklare för patienterna och det förenklar även vårdplaneringen för regionen. Alla tjänar på det, säger oppositionsrådet Lena Hult (S) i ett pressmeddelande.

Förslaget fanns med i S budgetförslag för 2017.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill införa ett gemensamt kökansli för alla patienter i regionen. Partiet har lämnat en motion till regionfullmäktige om att inrätta ett kökansli, vilket ska ge patienterna en väg in till den planerade vården.

– Enklare för patienterna och det förenklar även vårdplaneringen för regionen. Alla tjänar på det, säger oppositionsrådet Lena Hult (S) i ett pressmeddelande.

Förslaget fanns med i S budgetförslag för 2017.