27 sep 2016 15:20

27 sep 2016 15:20

Positivt och negativt om nya storregionerna

MARIESTAD: (M) vill inte att Värmland blir del av Västra Götaland

Mariestads politiker är delade i frågan om att slå ihop Västra Götalandsregionen med Värmlands och Hallands län. Johan Abrahamson (M) säger nej och Ida Ekeroth (S) motsäger sig inte förslaget, men ser inget behov av ett större län.

I juli 2015 gav regeringen indelningskommitén i uppdrag att föreslå en ny läns- och lanstingsindelning. Enligt de senaste direktiven ska indelningskommitén lämna ett färdigt förslag som kan träda i kraft den 1 januari 2023 (om möjligt ska delar av ändringarna införas den 1 januari 2019). Liggande förslag skulle innebära att Sverige delas in i sex storregioner där Västra Götaland slås ihop med Värmland år 2019 och sannolikt även med Halland år 2023.

I remissvaret till regeringen skriver Mariestads kommun att de inte har någonting att erinra mot förslaget. Däremot ställer de sig frågande till vilka förbättringar de nya storlänen skulle leda till för medborgarna. Ur remissvaret går bland annat att läsa följande: ”Mariestads kommun har 15 års erfarenhet av att ingå i en stor region. Med erfarenhet av detta kan Mariestads kommun konstatera att invånarnas känsla av delaktighet har minskat drastiskt. Inför bildandet av en stor region förekommer löften och utfästelser till kommuner som därefter inte beaktas då förutsättningarna även för en stor region även bygger på centralisering”.

Oense om Värmland

I det första förslaget till remissvar var kommunen negativ till att slå ihop Västra Götaland och Värmland, men Rune Skogsberg (C) föreslog att ändra till den mer positiva inställningen: ”Mariestads kommun anser att Västra Götalands län och Värmlands län kan läggas samman i ett nytt Västra Götalands län”. Ida Ekeroth tillstyrkte förslaget.

– Vi ser inget behov av att länet ska bli större, men om det ska bli det så tycker vi att det är bättre att Värmland går med oss, säger Ekeroth men tillägger att det såklart finns en oro kring att bli ett större län.

– Det måste finnas kvar beslutsfattande verksamhet även på lokal nivå.

Johan Abrahamsson och Björn Fagerlund (M) reserverar sig dock mot beslutet.

– Det är bara att kolla på hur svårt det är att få vår röst hörd idag. Exempelvis hur svårt det är att få de andra 48 kommunerna att förstå vikten av vårt sjukhus, och det kommer ju inte bli lättare i ett storlän, säger Abrahamsson.

Kan du se några fördelar med ett större län?

– Nej.

I juli 2015 gav regeringen indelningskommitén i uppdrag att föreslå en ny läns- och lanstingsindelning. Enligt de senaste direktiven ska indelningskommitén lämna ett färdigt förslag som kan träda i kraft den 1 januari 2023 (om möjligt ska delar av ändringarna införas den 1 januari 2019). Liggande förslag skulle innebära att Sverige delas in i sex storregioner där Västra Götaland slås ihop med Värmland år 2019 och sannolikt även med Halland år 2023.

I remissvaret till regeringen skriver Mariestads kommun att de inte har någonting att erinra mot förslaget. Däremot ställer de sig frågande till vilka förbättringar de nya storlänen skulle leda till för medborgarna. Ur remissvaret går bland annat att läsa följande: ”Mariestads kommun har 15 års erfarenhet av att ingå i en stor region. Med erfarenhet av detta kan Mariestads kommun konstatera att invånarnas känsla av delaktighet har minskat drastiskt. Inför bildandet av en stor region förekommer löften och utfästelser till kommuner som därefter inte beaktas då förutsättningarna även för en stor region även bygger på centralisering”.

Oense om Värmland

I det första förslaget till remissvar var kommunen negativ till att slå ihop Västra Götaland och Värmland, men Rune Skogsberg (C) föreslog att ändra till den mer positiva inställningen: ”Mariestads kommun anser att Västra Götalands län och Värmlands län kan läggas samman i ett nytt Västra Götalands län”. Ida Ekeroth tillstyrkte förslaget.

– Vi ser inget behov av att länet ska bli större, men om det ska bli det så tycker vi att det är bättre att Värmland går med oss, säger Ekeroth men tillägger att det såklart finns en oro kring att bli ett större län.

– Det måste finnas kvar beslutsfattande verksamhet även på lokal nivå.

Johan Abrahamsson och Björn Fagerlund (M) reserverar sig dock mot beslutet.

– Det är bara att kolla på hur svårt det är att få vår röst hörd idag. Exempelvis hur svårt det är att få de andra 48 kommunerna att förstå vikten av vårt sjukhus, och det kommer ju inte bli lättare i ett storlän, säger Abrahamsson.

Kan du se några fördelar med ett större län?

– Nej.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist