27 sep 2016 16:38

27 sep 2016 16:38

25 miljoner till Skaraborg

VÄSTRA GÖTALAND: Mer pengar till sjukhusen

Regionledningen satsar 400 miljoner extra för att stärka sjukhusen men oppositionen vill göra mer.

De extra miljonerna, som regionstyrelsen tog beslut om under tisdagen, består av tre delar. 100 miljoner, varav östra nämnden som fördelar pengar till Skaraborgs sjukhus får 16,69, ska gå till att valfrihetsvården som innebär att patienter kan vända sig till ett annat sjukhus för att få vård.

50 miljoner (8,34 till östra nämnden) ska användas till att finansiera uppdrag som det tagits beslut om tidigare.

– Sjukhusen och nämnderna får bestämma hur pengarna ska fördelas, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Ytterligare 250 miljoner ska finnas för att ge sjukhusen möjlighet att öka den egna produktionen utan att riskera att nå det ersättningstak som finns. De pengarna avropas vid behov.

– Några producerar redan upp till sitt tak. Nu kan de göra mer, säger Jonas Andersson.

Största oppositionspartiet Socialdemokraterna ville i stället ge sjukhusen 750 miljoner extra.

– För att säkra vårdgarantin, tillgängligheten och grundfinansieringen. Ledningen satsar mest på valfriheten, säger regionrådet Alex Bergström.

Regionstyrelsen godkände ett remissvar angående en eventuell regionbildning med Värmland. Regionen ser egentligen inget skäl att ändra Västra Götalands geografiska indelning, men ser inget hinder att bilda en ny region med Värmland, men det ska ske vid ett tillfälle.

Halland, som inte vill slås samman med Västra Götaland och Värmland, nämns inte i svaret men regionen är tydlig med att om det blir ytterligare förändringar som berör Västra Götaland, ska det ske inom organisationen som skapas 2019.

– Förutom SD, som reserverade sig, är partierna eniga vilket är viktigt, säger Alex Bergström.

De extra miljonerna, som regionstyrelsen tog beslut om under tisdagen, består av tre delar. 100 miljoner, varav östra nämnden som fördelar pengar till Skaraborgs sjukhus får 16,69, ska gå till att valfrihetsvården som innebär att patienter kan vända sig till ett annat sjukhus för att få vård.

50 miljoner (8,34 till östra nämnden) ska användas till att finansiera uppdrag som det tagits beslut om tidigare.

– Sjukhusen och nämnderna får bestämma hur pengarna ska fördelas, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Ytterligare 250 miljoner ska finnas för att ge sjukhusen möjlighet att öka den egna produktionen utan att riskera att nå det ersättningstak som finns. De pengarna avropas vid behov.

– Några producerar redan upp till sitt tak. Nu kan de göra mer, säger Jonas Andersson.

Största oppositionspartiet Socialdemokraterna ville i stället ge sjukhusen 750 miljoner extra.

– För att säkra vårdgarantin, tillgängligheten och grundfinansieringen. Ledningen satsar mest på valfriheten, säger regionrådet Alex Bergström.

Regionstyrelsen godkände ett remissvar angående en eventuell regionbildning med Värmland. Regionen ser egentligen inget skäl att ändra Västra Götalands geografiska indelning, men ser inget hinder att bilda en ny region med Värmland, men det ska ske vid ett tillfälle.

Halland, som inte vill slås samman med Västra Götaland och Värmland, nämns inte i svaret men regionen är tydlig med att om det blir ytterligare förändringar som berör Västra Götaland, ska det ske inom organisationen som skapas 2019.

– Förutom SD, som reserverade sig, är partierna eniga vilket är viktigt, säger Alex Bergström.