26 sep 2016 15:33

26 sep 2016 19:00

Regionens chefläkare ger Skas stöd

SKARABORG: Hjälp med utredningsarbetet

Regionens chefläkare Karin Möller finns med i utredningsarbetet kring vårdskadorna på Skaraborgs sjukhus.
– Ett stöd, men vi har fullt förtroende för Skas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

En ortoped på Skaraborgs sjukhus har anmälts till Inspektion för vård och omsorg, Ivo, av två kollegor för att ha använt sig av Ilizarovmetoden. Förra veckan redogjorde en extern utredare (Olle Svensson) för sin bedömning att 37 patienter, av 49 anmälda fall, fått allvarliga vårdskador. Läkaren har stängts av i väntan på Ivos beslut.

Parallellt med Ivos behandling av ärendet, gör Skas en uppföljning av alla de operationer som skett med metoden. Regionen tar ett centralt ansvar.

– Vi följer noga utvecklingen. Vi ser väldigt allvarligt på det som skett, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Extra stöd

Ett bevis på det är att Karin Möller, regionchefläkare, finns med i utredningsarbetet. Ann Söderström betonar att det handlar om att Skas ska få extra stöd och att förtroendet är stort.

– Vi vill hjälpas åt med det här, men självklart vi vill ha rapporter om vad som händer.

Söderström tillägger:

– Vi måste se till att det här inte händer igen, och en viktig del att få till en förbättringskultur.

Jonas Andersson (L) är ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse och politiskt sett ansvarig för sjukvården i Västra Götaland.

Han vill inte uttala sig i detalj i ärendet men konstaterar att sjukvården måste lära sig av det som skett.

– Vad gör vi med kunskapen när något gått snett? Vi måste lära av misstagen, studera händelserapporter och använda det i utvecklingsarbetet. Analysen, och vad vi praktiken gör med den, är väldigt viktig.

Att det har förekommit konflikter på ortopeden och att problem inte har kunnat diskuteras öppet är extra olyckligt.

– Sjukvården är en kunskapsorganisation och vi måste ha en kultur där vi pratar öppet om allt.

Han medger att sjukvårdens förtroende naggats i kanten av historien.

– Självklart, men Skas har agerat bra och ”krishanteringen” har skötts väl.

”Ödmjukt”

Ulla-Britt Hagström (L), styrelseordförande för Skaraborgs sjukhus, säger att det är för tidigt att kommentera ärendet.

– Jag vill inte säga något förrän Ivo sagt sitt, men det var ödmjukt av ledningen att be de drabbade patienterna om ursäkt, säger Hagström.

En ortoped på Skaraborgs sjukhus har anmälts till Inspektion för vård och omsorg, Ivo, av två kollegor för att ha använt sig av Ilizarovmetoden. Förra veckan redogjorde en extern utredare (Olle Svensson) för sin bedömning att 37 patienter, av 49 anmälda fall, fått allvarliga vårdskador. Läkaren har stängts av i väntan på Ivos beslut.

Parallellt med Ivos behandling av ärendet, gör Skas en uppföljning av alla de operationer som skett med metoden. Regionen tar ett centralt ansvar.

– Vi följer noga utvecklingen. Vi ser väldigt allvarligt på det som skett, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Extra stöd

Ett bevis på det är att Karin Möller, regionchefläkare, finns med i utredningsarbetet. Ann Söderström betonar att det handlar om att Skas ska få extra stöd och att förtroendet är stort.

– Vi vill hjälpas åt med det här, men självklart vi vill ha rapporter om vad som händer.

Söderström tillägger:

– Vi måste se till att det här inte händer igen, och en viktig del att få till en förbättringskultur.

Jonas Andersson (L) är ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse och politiskt sett ansvarig för sjukvården i Västra Götaland.

Han vill inte uttala sig i detalj i ärendet men konstaterar att sjukvården måste lära sig av det som skett.

– Vad gör vi med kunskapen när något gått snett? Vi måste lära av misstagen, studera händelserapporter och använda det i utvecklingsarbetet. Analysen, och vad vi praktiken gör med den, är väldigt viktig.

Att det har förekommit konflikter på ortopeden och att problem inte har kunnat diskuteras öppet är extra olyckligt.

– Sjukvården är en kunskapsorganisation och vi måste ha en kultur där vi pratar öppet om allt.

Han medger att sjukvårdens förtroende naggats i kanten av historien.

– Självklart, men Skas har agerat bra och ”krishanteringen” har skötts väl.

”Ödmjukt”

Ulla-Britt Hagström (L), styrelseordförande för Skaraborgs sjukhus, säger att det är för tidigt att kommentera ärendet.

– Jag vill inte säga något förrän Ivo sagt sitt, men det var ödmjukt av ledningen att be de drabbade patienterna om ursäkt, säger Hagström.