26 sep 2016 15:58

26 sep 2016 15:58

Lägre ökning av taxan inom kollektivtrafiken

VÄSTRA GÖTALAND: Snitthöjning med 2,5 procent

Västtrafik höjer priserna från årsskiftet men prishöjningen är inte lika stor som de senaste åren.

En mindre, jämfört med de senaste åren, fanns med i ledningens (M, C, L, KD och MP) budget i våras och snitthöjningen vid årsskiftet ligger på 2,5 procent. De senaste åren har det handlat om det dubbla.

Prishöjningen ger ökade intäkter på cirka 55 miljoner kronor nästa år.

En tia dyrare

Flerkommunskortet höjs med 0,9 procent (tio kronor) och kommer att kosta 1 170 från och med 8 januari nästa år.

Priset på fritidskortet, som gäller 100 dagar för de som är under 20 år, höjs med 1,3 procent och kommer att kosta 795 kronor.

Enkelbiljetterna blir en krona dyrare, ett tätortkort för 30 dagar blir fem kronor dyrare.

Kollektivtrafiknämnden, som beställer trafiken av Västtrafik, tog i fredags beslut om att sänka priset på Regionen runt-biljetterna. Den som gäller under 30 dagar sänks från 1 765 kronor till 1 665. Regionen runt en dag sänks från 315 till 305 kronor, medan priset för biljetten som gäller tre dygn sänks till 610 från 630 kronor.

Under årets åtta första månader gjordes 194 miljoner med Västtrafik. Det var en ökning med sju procent jämfört med samma period förra året. Bussåkandet ökade med tio procent, spårvagnstrafiken ökade med fyra procent, tåg- och båttrafiken ökade med en procent var.

I Skaraborg ökade det totala resandet med kollektivtrafiken med fem procent. I Göteborgs regionen var ökningen sex procent.

– Vår utveckling ligger fortfarande i linje med att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2025, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik i ett pressmeddelande.

En mindre, jämfört med de senaste åren, fanns med i ledningens (M, C, L, KD och MP) budget i våras och snitthöjningen vid årsskiftet ligger på 2,5 procent. De senaste åren har det handlat om det dubbla.

Prishöjningen ger ökade intäkter på cirka 55 miljoner kronor nästa år.

En tia dyrare

Flerkommunskortet höjs med 0,9 procent (tio kronor) och kommer att kosta 1 170 från och med 8 januari nästa år.

Priset på fritidskortet, som gäller 100 dagar för de som är under 20 år, höjs med 1,3 procent och kommer att kosta 795 kronor.

Enkelbiljetterna blir en krona dyrare, ett tätortkort för 30 dagar blir fem kronor dyrare.

Kollektivtrafiknämnden, som beställer trafiken av Västtrafik, tog i fredags beslut om att sänka priset på Regionen runt-biljetterna. Den som gäller under 30 dagar sänks från 1 765 kronor till 1 665. Regionen runt en dag sänks från 315 till 305 kronor, medan priset för biljetten som gäller tre dygn sänks till 610 från 630 kronor.

Under årets åtta första månader gjordes 194 miljoner med Västtrafik. Det var en ökning med sju procent jämfört med samma period förra året. Bussåkandet ökade med tio procent, spårvagnstrafiken ökade med fyra procent, tåg- och båttrafiken ökade med en procent var.

I Skaraborg ökade det totala resandet med kollektivtrafiken med fem procent. I Göteborgs regionen var ökningen sex procent.

– Vår utveckling ligger fortfarande i linje med att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2025, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik i ett pressmeddelande.