24 sep 2016 14:53

24 sep 2016 14:53

Värdefulla insikter om hur det är att leva med adhd

MARIESTADRiksförbundet Attention informerade om NPF

Adhd – ett stökigt barn. Det är en av många fördomar mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som riksförbundet Attention arbetar emot.

Mitt i Skördefesten fanns Attention på plats vid Vadsbo museum som en viktig programpunkt i kommunens temavecka ”Rätt att synas”.

Katarina Rehn, medlem i Attention Skaraborg, stod vid ett bord med massor av broschyrer med information om bland annat adhd och Aspergers syndrom. Hon upplever att medvetenheten om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna har ökat gradvis de senaste fem åren.

– Det kommer förbi folk hela tiden, många vill prata om sina erfarenheter. Det känns skönt att människor kan få en helt annan hjälp numera, säger hon.

Viktig förståelse

Det som drog mest nyfikenhet till sig var kognitionssimulatorn, ett datorprogram där man får uppleva hur det är att ha adhd, Asperger eller dyslexi.

Hampus Hasselqvist jobbar som handledare inom LSS på ungdomsboendet Ringvägen i Lyrestad. Han träffar dagligen ungdomar med dessa funktionsnedsättningar.

– Jag vill få insikt och förståelse för hur det är i deras värld, säger han innan han sätter på sig hörlurarna och klickar i gång datorprogrammet.

Han sitter i ett klassrum och ska skriva en diktamen. Allt som händer runt om är förstärkt; ljud, synintryck och händelser på varandra tar fokus från uppgiften.

– Jag kunde fokusera max fem sekunder åt gången. Nu förstår jag mer vilken frustration det innebär, säger Hampus efteråt.

Han tror att det är mycket som tas för givet i vardagen, att alla krav som ställs på vad man ska klara av i skolan och på fritiden blir övermäktiga.

– Det är viktigt att vara medveten om att varje person är unik och att bara för att man har en viss diagnos så är det inte detsamma, säger Hampus.

Vad är ”normalt”?

Christina Brinkemo är Attention Skaraborgs spindel i nätet. Hon beskriver NPF som att hjärnan arbetar och fungerar på ett annat sätt än det som anses vara normalt. Hon är också noga med att påpeka att det är individuellt, bara för att en person har adhd betyder det inte att den är på ett visst sätt.

– Det finns många fördomar. Många kopplar ihop adhd med jobbiga barn och tror att det beror på hemförhållanden.

Hon tycker att vi måste bli bättre på att se alla tillgångar som NPF medför och inte bara det som är begränsande.

– Vi talar alltid om vad som är normalt. Varför kan det inte lika gärna vara detta som är ”normalt” och alla andra som är ”onormala”? Det viktigaste är att man ska vara sig själv och man behöver inte gå den där raka vägen som förväntas.

Mitt i Skördefesten fanns Attention på plats vid Vadsbo museum som en viktig programpunkt i kommunens temavecka ”Rätt att synas”.

Katarina Rehn, medlem i Attention Skaraborg, stod vid ett bord med massor av broschyrer med information om bland annat adhd och Aspergers syndrom. Hon upplever att medvetenheten om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna har ökat gradvis de senaste fem åren.

– Det kommer förbi folk hela tiden, många vill prata om sina erfarenheter. Det känns skönt att människor kan få en helt annan hjälp numera, säger hon.

Viktig förståelse

Det som drog mest nyfikenhet till sig var kognitionssimulatorn, ett datorprogram där man får uppleva hur det är att ha adhd, Asperger eller dyslexi.

Hampus Hasselqvist jobbar som handledare inom LSS på ungdomsboendet Ringvägen i Lyrestad. Han träffar dagligen ungdomar med dessa funktionsnedsättningar.

– Jag vill få insikt och förståelse för hur det är i deras värld, säger han innan han sätter på sig hörlurarna och klickar i gång datorprogrammet.

Han sitter i ett klassrum och ska skriva en diktamen. Allt som händer runt om är förstärkt; ljud, synintryck och händelser på varandra tar fokus från uppgiften.

– Jag kunde fokusera max fem sekunder åt gången. Nu förstår jag mer vilken frustration det innebär, säger Hampus efteråt.

Han tror att det är mycket som tas för givet i vardagen, att alla krav som ställs på vad man ska klara av i skolan och på fritiden blir övermäktiga.

– Det är viktigt att vara medveten om att varje person är unik och att bara för att man har en viss diagnos så är det inte detsamma, säger Hampus.

Vad är ”normalt”?

Christina Brinkemo är Attention Skaraborgs spindel i nätet. Hon beskriver NPF som att hjärnan arbetar och fungerar på ett annat sätt än det som anses vara normalt. Hon är också noga med att påpeka att det är individuellt, bara för att en person har adhd betyder det inte att den är på ett visst sätt.

– Det finns många fördomar. Många kopplar ihop adhd med jobbiga barn och tror att det beror på hemförhållanden.

Hon tycker att vi måste bli bättre på att se alla tillgångar som NPF medför och inte bara det som är begränsande.

– Vi talar alltid om vad som är normalt. Varför kan det inte lika gärna vara detta som är ”normalt” och alla andra som är ”onormala”? Det viktigaste är att man ska vara sig själv och man behöver inte gå den där raka vägen som förväntas.

  • Tove Gontran

Riksförbundet Attention och NPF

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom.

Dessa tillstånd kännetecknas av att personen uppträder och är på ett sätt, samt uppfattar sig själva på ett vis, som omgivningen reagerar på.

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Källa: Attention och Psykologguiden