23 sep 2016 16:36

23 sep 2016 16:36

Svensson axlar Arvidsson

MARIESTAD: Kommunen förstärker ledningsorganisationen

Mariestads kommun förstärker kommunledningen.
Från 1 november blir Kristofer Svensson tillförordnad kommunchef vid sidan om Lars Arvidsson.

– Med den här arbetsfördelningen blir det en tydlighet i ledningen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Initiativet kommer från den politiska ledningen och kan ses som en uttalad satsning för framtida utmaningar. Politikerna har stakat ut tydliga mål; bland annat ska 2 000 nya bostäder skapas, två nya F6-skolor färdigställas, nya bostadsområden för småhusbebyggelse och boende för äldre skapas, satsningar för fler arbetstillfällen och projektet i industriell förnyelse där test- och demonstrationsplats Mariestad är en del.

– För att höja tempot i Mariestads kommun behöver vi bli offensivare i bostadsförsörjnings- och utvecklingsplaner, marknadsföring med mera. Mariestad har mycket bra på gång och vi ser att fler vill flytta hit. Nu gäller det att spinna vidare på den positiva trenden och fokusera än mer på det arbete som lagts ned, säger Johan Abrahamsson.

Som ett led i detta görs alltså en förstärkning i ledningsorganisationen. Nuvarande chef för sektor Samhällsbyggnad Kristofer Svensson, tar från och med 1 november klivet upp som tillförordnad kommunchef med ansvar för den operativa styrningen, ledningen, samordningen och utvecklingen av kommunens organisation.

Samtidigt avlastas kommunchef Lars Arvidsson till viss del för att fokusera på utveckling, tillväxt och andra strategiska frågor.

– Lars är helt rätt person att leda utvecklingsarbetet och därför väljer vi att frigöra tid för honom och utse Kristofer Svensson till tillförordnad kommunchef, säger Abrahamsson.

– Vi ser en styrka i att det nu blir en renodlad tjänst inom Sektor ledning, säger oppositionsråd Ida Ekeroth (S).

Kristofer Svensson, 42, har haft en rad chefsroller i kommunen sedan 2001.

– Jag och Lars har haft ett nära samarbete inom olika områden genom åren. Nu renodlas våra uppdrag med tydliga ansvarsområden, säger Svensson.

– Jag ser en trygghet i att bli avlastad vissa delar av arbetsbördan, det är påtagligt mer intensivt i dag än tidigare. Jag har fyllt 61 år och även om jag har några år kvar så närmar det sig ett kommunchefsbyte, säger Lars Arvidsson.

Fackliga förhandlingar genomfördes i torsdags. Beslut om den stärkta kommunledningsorganisationen togs på ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott på fredagseftermiddagen.

– Med den här arbetsfördelningen blir det en tydlighet i ledningen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Initiativet kommer från den politiska ledningen och kan ses som en uttalad satsning för framtida utmaningar. Politikerna har stakat ut tydliga mål; bland annat ska 2 000 nya bostäder skapas, två nya F6-skolor färdigställas, nya bostadsområden för småhusbebyggelse och boende för äldre skapas, satsningar för fler arbetstillfällen och projektet i industriell förnyelse där test- och demonstrationsplats Mariestad är en del.

– För att höja tempot i Mariestads kommun behöver vi bli offensivare i bostadsförsörjnings- och utvecklingsplaner, marknadsföring med mera. Mariestad har mycket bra på gång och vi ser att fler vill flytta hit. Nu gäller det att spinna vidare på den positiva trenden och fokusera än mer på det arbete som lagts ned, säger Johan Abrahamsson.

Som ett led i detta görs alltså en förstärkning i ledningsorganisationen. Nuvarande chef för sektor Samhällsbyggnad Kristofer Svensson, tar från och med 1 november klivet upp som tillförordnad kommunchef med ansvar för den operativa styrningen, ledningen, samordningen och utvecklingen av kommunens organisation.

Samtidigt avlastas kommunchef Lars Arvidsson till viss del för att fokusera på utveckling, tillväxt och andra strategiska frågor.

– Lars är helt rätt person att leda utvecklingsarbetet och därför väljer vi att frigöra tid för honom och utse Kristofer Svensson till tillförordnad kommunchef, säger Abrahamsson.

– Vi ser en styrka i att det nu blir en renodlad tjänst inom Sektor ledning, säger oppositionsråd Ida Ekeroth (S).

Kristofer Svensson, 42, har haft en rad chefsroller i kommunen sedan 2001.

– Jag och Lars har haft ett nära samarbete inom olika områden genom åren. Nu renodlas våra uppdrag med tydliga ansvarsområden, säger Svensson.

– Jag ser en trygghet i att bli avlastad vissa delar av arbetsbördan, det är påtagligt mer intensivt i dag än tidigare. Jag har fyllt 61 år och även om jag har några år kvar så närmar det sig ett kommunchefsbyte, säger Lars Arvidsson.

Fackliga förhandlingar genomfördes i torsdags. Beslut om den stärkta kommunledningsorganisationen togs på ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott på fredagseftermiddagen.