22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 06:31

Stort bidrag till renovering

MARIESTAD: Domkyrkans bågfönster ska rustas upp

Skara stift har beviljat 2,3 miljoner kronor i bidrag för renovering av två fönster i Mariestads domkyrka.
– Förr eller senare kommer fönstren att blåsa sönder, vi är tvungna att renovera, säger kyrkoherde Willem-Jan Fens.

Varje å r betalar Skara stift ut bidrag till kyrkorenoveringar och i år har Mariestads domkyrka beviljats stiftets tredje största bidrag. Renoveringen av kyrkans elva bågfönster ska påbörjas under 2017, förhoppningen är att det beviljade bidraget ska räcka till två fönster. Kostnaden per fönster är beräknat till 1,5 miljoner och 90 procent av kostnaden kommer att återbetalas i bidrag från stiftet.

Fönstren som nu bärs upp av enbart kalksten ska få en stålram för att skydda mot blåst. I övrigt kommer utseendet att vara detsamma. Järnrören som sitter horisontellt över fönstren för att skydda mot stormvindar har börjat rosta de senaste åren och konstruktionen är inte längre säker, delar av kalkstenen har spruckit och bitar faller bort.

– Fönstret blir som ett segel högst upp på kullen, när det stormar blir det en enorm kraft på fönstren så att de gungar inåt, säger Willem-Jan.

Prototyper framställs

Just nu framställs prototyper för hur den nya korsningen av metall och sten ska se ut. Sedan kommer ett fönster att renoveras för att kostnaden ska fastställas. Därefter är planen att fortsätta med två fönster åt gången tills alla elva fönster är renoverade.

Totalt har Skara stift i år beviljat 42 miljoner kronor i bidrag till olika renoveringsprojekt. I Amnehärad-Lyrestads pastorat har tre kyrkor beviljats bidrag och i Törebodas pastorat åtta kyrkor. Förutom domkyrkan har även Södra begravningsplatsen i Mariestad beviljats bidrag för konservering av en skulptur och ett järnstaket.

Varje å r betalar Skara stift ut bidrag till kyrkorenoveringar och i år har Mariestads domkyrka beviljats stiftets tredje största bidrag. Renoveringen av kyrkans elva bågfönster ska påbörjas under 2017, förhoppningen är att det beviljade bidraget ska räcka till två fönster. Kostnaden per fönster är beräknat till 1,5 miljoner och 90 procent av kostnaden kommer att återbetalas i bidrag från stiftet.

Fönstren som nu bärs upp av enbart kalksten ska få en stålram för att skydda mot blåst. I övrigt kommer utseendet att vara detsamma. Järnrören som sitter horisontellt över fönstren för att skydda mot stormvindar har börjat rosta de senaste åren och konstruktionen är inte längre säker, delar av kalkstenen har spruckit och bitar faller bort.

– Fönstret blir som ett segel högst upp på kullen, när det stormar blir det en enorm kraft på fönstren så att de gungar inåt, säger Willem-Jan.

Prototyper framställs

Just nu framställs prototyper för hur den nya korsningen av metall och sten ska se ut. Sedan kommer ett fönster att renoveras för att kostnaden ska fastställas. Därefter är planen att fortsätta med två fönster åt gången tills alla elva fönster är renoverade.

Totalt har Skara stift i år beviljat 42 miljoner kronor i bidrag till olika renoveringsprojekt. I Amnehärad-Lyrestads pastorat har tre kyrkor beviljats bidrag och i Törebodas pastorat åtta kyrkor. Förutom domkyrkan har även Södra begravningsplatsen i Mariestad beviljats bidrag för konservering av en skulptur och ett järnstaket.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist

Fler kyrkobidrag

Södra Råda nya kyrka, fönster och dörrmålning, algborttagning. 534 000 :-

Beatebergs kyrka, tillgänglighet, konservering av altaruppsats, predikstol och minnestavla. 495 000 :-

Hjälstads kyrka, tillgänglighetsanpassning. 220 000 :-