22 sep 2016 17:30

22 sep 2016 17:30

Skas nästan i nivå med budget

SKARABORG: Ekonomisk ljusning

Efter åtta månader ligger Skaraborgs sjukhus 3,8 miljoner sämre än budgeten, men har tillstånd att ligga 45 miljoner under sett till hela året.

Styrelsen fick ta del av siffrorna under torsdagens möte. Tidigare har Skas haft betydligt sämre siffror, efter månad sju (juli) var underskottet 23 miljoner, nu är det 21 miljoner. Anledningen till utvecklingen är bland annat ökade intäkter, exempelvis vissa statsbidrag som fördelas av regionen.

Sparåtgärderna börjar ge resultat, men det handlar även om vakanser på olika avdelningar som gör att kostnaderna minskar. Kostnaderna för personal från bemanningsföretag har ökat, från 27,68 till 31,28 miljoner, under årets åtta första månader jämfört med samma period 2015. Läkemedelskostnaden har ökat med elva procent.

– Tillgängligheten minskar tyvärr, remissinflödet har ökat samtidigt som vi har kompetensbrist på vissa håll, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Styrelsen godkände förstudien för tillbyggnad av barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård och psykiatriblock etapp 2 vid sjukhuset i Skövde. Heldygnsvården, och vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning, som båda flyttas från uttjänta lokaler på sjukhuset ingår i planerna som ska ge samordningsvinster. Investeringen uppgår till 225 miljoner kronor. I början av 2021 ska allt vara klart.

Styrelsen godkände de strategiska målen för vårdöverenskommelsen för 2017. Psykisk ohälsan, patientens ställning, medicinsk kvalitet, sammanhållen vård samt att invånarna kan leva ett liv i hälsa är viktiga förutsättningar.

Styrelsen fick ta del av siffrorna under torsdagens möte. Tidigare har Skas haft betydligt sämre siffror, efter månad sju (juli) var underskottet 23 miljoner, nu är det 21 miljoner. Anledningen till utvecklingen är bland annat ökade intäkter, exempelvis vissa statsbidrag som fördelas av regionen.

Sparåtgärderna börjar ge resultat, men det handlar även om vakanser på olika avdelningar som gör att kostnaderna minskar. Kostnaderna för personal från bemanningsföretag har ökat, från 27,68 till 31,28 miljoner, under årets åtta första månader jämfört med samma period 2015. Läkemedelskostnaden har ökat med elva procent.

– Tillgängligheten minskar tyvärr, remissinflödet har ökat samtidigt som vi har kompetensbrist på vissa håll, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Styrelsen godkände förstudien för tillbyggnad av barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård och psykiatriblock etapp 2 vid sjukhuset i Skövde. Heldygnsvården, och vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning, som båda flyttas från uttjänta lokaler på sjukhuset ingår i planerna som ska ge samordningsvinster. Investeringen uppgår till 225 miljoner kronor. I början av 2021 ska allt vara klart.

Styrelsen godkände de strategiska målen för vårdöverenskommelsen för 2017. Psykisk ohälsan, patientens ställning, medicinsk kvalitet, sammanhållen vård samt att invånarna kan leva ett liv i hälsa är viktiga förutsättningar.