21 sep 2016 14:17

21 sep 2016 14:23

150 000 kronor står på spel

MARIESTAD: Sjöstadens varv överklagar nämndbeslut

Sjöstadens varv har överklagat en kommunal sanktionsavgift på drygt 150 000 kronor till länsstyrelsen.

I maj skrev MT att Sjöstadens varv under läsåret 2015/2016 bedrivit studentboende i kontorslokalerna på Norra vägen, trots att gällande detaljplan inte medger något boende och kommunen aldrig gett bygglov för ändamålet.Verksamheten rullade alltså på utan formellt tillstånd, vilket bolagets ägare Mats Forsgren medgav i artikeln. Sjöstadens varv AB påfördes senare en sanktionsavgift på 154 829 kronor för tilltaget.

Detta beslut har nu överklagats till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att överklagandet tillför något som medför att beslutet ska ändras. Företaget hävdar att vid tiden för nämndens sammanträde om sanktioner (7 juni) förelåg ingen otillåten användning av fastigheten. Miljö- och byggnadschefen pekar på att nämnden har dokument från en hyresgäst som visar på en utflyttning först den 10 juni, alltså efter att nämnden beslutat om avgiften.

I maj skrev MT att Sjöstadens varv under läsåret 2015/2016 bedrivit studentboende i kontorslokalerna på Norra vägen, trots att gällande detaljplan inte medger något boende och kommunen aldrig gett bygglov för ändamålet.Verksamheten rullade alltså på utan formellt tillstånd, vilket bolagets ägare Mats Forsgren medgav i artikeln. Sjöstadens varv AB påfördes senare en sanktionsavgift på 154 829 kronor för tilltaget.

Detta beslut har nu överklagats till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att överklagandet tillför något som medför att beslutet ska ändras. Företaget hävdar att vid tiden för nämndens sammanträde om sanktioner (7 juni) förelåg ingen otillåten användning av fastigheten. Miljö- och byggnadschefen pekar på att nämnden har dokument från en hyresgäst som visar på en utflyttning först den 10 juni, alltså efter att nämnden beslutat om avgiften.

  • C. Lundh