20 sep 2016 11:35

20 sep 2016 12:00

"Privata utförareär en viktig resurs"

VÄSTRA GÖTALAND: Debatt om tillgänglighet

Köerna till den specialiserade vården växer
– Vi behöver tid för att vända utvecklingen, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Håkan Linnarsson (S) gav, under regionfullmäktige, ledningen kritik för de växande köerna till besök och behandlingar i den specialiserade vården. Han betonade att i snitt hade cirka 16 500 patienter i regionen väntat mer än 90 dagar på ett besök, medan 6 200 hade väntat lika länge på behandling. Procentuellt handlade det om en ökning, jämfört med första halvåret 2014, med 64 respektive 57 procent.

– Vad gör den politiska ledningen för att lösa problemen med den försämrande tillgängligheten.

Regionrådet Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, pekade på satsningen på 140 miljoner kronor för 2017 som ska öka tillgängligheten.

Han sa att de ska användas till att utöka beställningarna till de egna sjukhusen.

– Men det räcker inte. Den tidigare ledningen valde att sitta med armarna i kors, utom när det gällde att avsluta avtal med privata vårdgivare. Vi ser de utförarna som en viktig resurs och just nu pågår upphandlingar inom olika områden. Tyvärr räcker det inte med politisk vilja och tillräckligt med pengar för att vända utvecklingen. Vi behöver även tid.

Linnarsson sa att det handlar om ett systemfel.

– Våra kamrater vid sjukhusen ser att resurserna vid sjukhusen inte räcker till. Vi bygger på köerna och köper på den privata marknaden när den egna organisationen inte räcker till.

Andersson:

– Jag trodde Linnarsson var orolig för patienterna och inte för den dagliga driften av sjukhusen.

Jonas Andersson fick även svara på fråga om sommarläget på akutsjukhusen. Anette Ternstedt (V) menade att det inte fanns brist på sjuksköterskor, men väl på arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö.

– Vi behöver fler arbetsgivare i regionen och vi själva behöver bli en arbetsgivare där det går att göra lönekarriär.

Håkan Linnarsson (S) gav, under regionfullmäktige, ledningen kritik för de växande köerna till besök och behandlingar i den specialiserade vården. Han betonade att i snitt hade cirka 16 500 patienter i regionen väntat mer än 90 dagar på ett besök, medan 6 200 hade väntat lika länge på behandling. Procentuellt handlade det om en ökning, jämfört med första halvåret 2014, med 64 respektive 57 procent.

– Vad gör den politiska ledningen för att lösa problemen med den försämrande tillgängligheten.

Regionrådet Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, pekade på satsningen på 140 miljoner kronor för 2017 som ska öka tillgängligheten.

Han sa att de ska användas till att utöka beställningarna till de egna sjukhusen.

– Men det räcker inte. Den tidigare ledningen valde att sitta med armarna i kors, utom när det gällde att avsluta avtal med privata vårdgivare. Vi ser de utförarna som en viktig resurs och just nu pågår upphandlingar inom olika områden. Tyvärr räcker det inte med politisk vilja och tillräckligt med pengar för att vända utvecklingen. Vi behöver även tid.

Linnarsson sa att det handlar om ett systemfel.

– Våra kamrater vid sjukhusen ser att resurserna vid sjukhusen inte räcker till. Vi bygger på köerna och köper på den privata marknaden när den egna organisationen inte räcker till.

Andersson:

– Jag trodde Linnarsson var orolig för patienterna och inte för den dagliga driften av sjukhusen.

Jonas Andersson fick även svara på fråga om sommarläget på akutsjukhusen. Anette Ternstedt (V) menade att det inte fanns brist på sjuksköterskor, men väl på arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö.

– Vi behöver fler arbetsgivare i regionen och vi själva behöver bli en arbetsgivare där det går att göra lönekarriär.