20 sep 2016 14:15

20 sep 2016 14:15

Kan bli ARN-tvist

MARIESTAD: Mariestadsföretag anmält av Skövdebo

En Skövdebo har anmält ett Mariestadföretag till Allmänna reklamationsnämnden efter en felaktig installation som företaget vägrat att åtgärda.

I januari beställde privatpersonen från Skövde en installation av aktiebolaget i Mariestad.

I juni upptäckte beställaren att utrustningen var felaktigt installerad.

Skövdebon klagade till företaget och begärde att det arbete som inte utförts korrekt skulle åtgärdas.

I september fick Skövdebon svar på sitt klagomål och i Skövdebons anmälan till Allmänna reklamationsnämnden står det att företaget avsäger sig allt och att det skyller på konstruktionen.

Skövdebon vill att Allmänna reklamationsnämnden beslutar att Mariestadsföretaget ska betala kostnaden för att rätta till felet hos en opartisk expertfirma som Skövdebon väljer.

Anmälaren vill också ha ersättning för den tid som han lagt ner för att söka efter information.

I januari beställde privatpersonen från Skövde en installation av aktiebolaget i Mariestad.

I juni upptäckte beställaren att utrustningen var felaktigt installerad.

Skövdebon klagade till företaget och begärde att det arbete som inte utförts korrekt skulle åtgärdas.

I september fick Skövdebon svar på sitt klagomål och i Skövdebons anmälan till Allmänna reklamationsnämnden står det att företaget avsäger sig allt och att det skyller på konstruktionen.

Skövdebon vill att Allmänna reklamationsnämnden beslutar att Mariestadsföretaget ska betala kostnaden för att rätta till felet hos en opartisk expertfirma som Skövdebon väljer.

Anmälaren vill också ha ersättning för den tid som han lagt ner för att söka efter information.