19 sep 2016 14:47

20 sep 2016 13:23

Elev kränktes på skola

MARIESTAD: Friskolan ska betala 25 000 i skadestånd

Ekhamraskolan har fått en knäpp på näsan av Skolinspektionen för att man inte agerat på ett korrekt sätt när en elev på skolan kränktes. Skolan har fått en begäran om att betala ett skadestånd på 25 000 kronor till eleven.

Barn- och elevombudet (BEO) är en självständig del av statliga Skolinspektionen och har som uppgift att ta tillvara barns rättigheter i skolan genom att se till att lagen som handlar om kränkande behandling följs.

BEO ska objektivt utreda anmälningar och besluta i inkomna ärenden samt företräda elever i domstol när det finns förutsättningar att kräva skadestånd från skolan.

I beslutet daterat den 8 september fastslås att en elev på Ekhamraskolan blev utsatt för upprepad kränkning under läsåret 2015/2016.

Ignorerad och utstött

Av anmälan framgår att det främst varit några andra elever som på olika sätt kränkt sin skolkamrat. Det har varit nedsättande kommentarer och även visst våld med i bilden. Eleven i fråga har känt sig ignorerad och utstött.

Skolans företrädare skriver att eleven känt sig kränkt även vid sin tidigare skola och att Ekhamraskolan vid flera tillfällen utrett vad som hänt och att man på olika sätt försökt stoppa kränkningarna.

BEO-juristen, som tagit beslutet att straffa skolan, blir dock inte imponerad av skolans åtgärder och noterar att skolan ”inte i tillräckligt stor utsträckning utrett NN:s skolsituation och utsatthet”.

Därför ska skolan ersätta eleven med 20 000 kronor för kränkning och 5 000 kronor för sveda och värk.

Barn- och elevombudet (BEO) är en självständig del av statliga Skolinspektionen och har som uppgift att ta tillvara barns rättigheter i skolan genom att se till att lagen som handlar om kränkande behandling följs.

BEO ska objektivt utreda anmälningar och besluta i inkomna ärenden samt företräda elever i domstol när det finns förutsättningar att kräva skadestånd från skolan.

I beslutet daterat den 8 september fastslås att en elev på Ekhamraskolan blev utsatt för upprepad kränkning under läsåret 2015/2016.

Ignorerad och utstött

Av anmälan framgår att det främst varit några andra elever som på olika sätt kränkt sin skolkamrat. Det har varit nedsättande kommentarer och även visst våld med i bilden. Eleven i fråga har känt sig ignorerad och utstött.

Skolans företrädare skriver att eleven känt sig kränkt även vid sin tidigare skola och att Ekhamraskolan vid flera tillfällen utrett vad som hänt och att man på olika sätt försökt stoppa kränkningarna.

BEO-juristen, som tagit beslutet att straffa skolan, blir dock inte imponerad av skolans åtgärder och noterar att skolan ”inte i tillräckligt stor utsträckning utrett NN:s skolsituation och utsatthet”.

Därför ska skolan ersätta eleven med 20 000 kronor för kränkning och 5 000 kronor för sveda och värk.

  • C. Lundh