16 sep 2016 14:32

16 sep 2016 14:54

Trots löften – Elon lämnar Mariestad

MARIESTAD: Grundaren av Canvac besviken på vitvarukoncernen

Tack och adjö. Två och ett halvt år efter övertagandet av Canvac flyttar Elon all verksamhet från Mariestad.
Grundaren och tidigare ägaren Bengt-Olof Olsson är besviken:
– Hade jag vetat detta hade jag nog inte sålt.

Den 31 mars 2014 tog vitvarukoncernen Elon (EEL AB) formellt över Mariestadsföretaget Canvac AB. Vid övertagandet intervjuade MT Elongruppens koncern-vd Christer Larsson. Han försäkrade då att det inte fanns några planer på att flytta nyförvärvade Canvac från Mariestad. Tvärtom, Larsson uteslöt inte att det kunde bli tal om nyanställningar framöver och sa bland annat följande: ”Att bryta upp ett stabilt bolag som har en väl fungerande verksamhet kan innebära problem. Canvac är en intressant spelare med ett starkt varumärke, ett gott renommé och en hög igenkänningsgrad”.

Blivit färre

Då fanns 21 anställda på kontoret i Mariestad. Med tiden har verksamheten avlövats, i dag jobbar tolv personer på kontoret. I torsdags fick de besked om att EEL tänker flytta Mariestadsverksamheten till Örebro under första kvartalet 2017.

Så här kommenterar Mariestadskontorets platschef Niklas Lind, tidigare delägare i Canvac, beskedet om flytten:

– Naturligtvis är det tråkigt. Samtidigt har man ju haft det lite på känn att det kanske skulle bli så här.

Samtliga anställda i Mariestad har fått erbjudande att flytta med till Örebro. Niklas Lind har redan sagt ja och han kommer att fortsätta inom Elon som sourcingchef.

– I det långa perspektivet så finns det samordningseffekter med en gemensam organsation, säger Lind.

Välmående

Bengt-Olof Olsson startade Canvac i en liten lada utanför Hova 1993. Samma år började ovanstående Lind som ungdomspraktikant hos Bengt-Olof. När de två sålde företaget 2014 var Bengt-Olof noga med att verksamheten skulle bli kvar i Mariestad. Det var till och med något av en förutsättning för att affären skulle bli av.

– Jag trodde inte att det skulle bli så här. Jag ser inte riktigt vinsten, även om det såklart är Elons beslut att ta. Men Canvac är ett kompetent varumärke med en väl fungerande organisation som levererade goda vinster i Mariestad, säger Olsson.

Bengt-Olof Olsson äger fastigheten som Canvac (Elon) huserar i. Elon har ett treårigt hyreskontrakt som går ut den 31 mars 2017. Samma kvartal som verksamheten ska upphöra i Mariestad.

– Jag står inte och faller med det här. Det finns totalt fyra bolag som hyr in sig i fastigheten.

– Självklart känns det väldigt vemodigt. Men beslutet ligger och går inte att göra något åt.

Ångrar du att du sålde bolaget?

– Vad ska jag svara på det. Jo, men hade jag vetat detta hade jag nog inte sålt, säger Bengt-Olof Olsson.

Elon Elkedjan logistics vd Christian Borell säger att det aldrig funnits någon ursprunglig plan att lämna Mariestad.

– När hyreskontraktet ska omförhandlas triggas de här interna diskussionerna i gång om hur vi ska göra i framtiden. Sen har jag full förståelse och respekt för att medarbetare tycker att det är jättetråkigt.

Enligt Borell har behovet av samordning vuxit fram successivt i och med att man har hand om större och större volymer. I Örebro finns utrymme och plats för en utökning.

– Vår förhoppning är att så många som möjligt från Mariestad vill följa med oss. Det är en mycket kompetent personal. Vi har inte fått något tvärnej än, säger Borell.

Den 31 mars 2014 tog vitvarukoncernen Elon (EEL AB) formellt över Mariestadsföretaget Canvac AB. Vid övertagandet intervjuade MT Elongruppens koncern-vd Christer Larsson. Han försäkrade då att det inte fanns några planer på att flytta nyförvärvade Canvac från Mariestad. Tvärtom, Larsson uteslöt inte att det kunde bli tal om nyanställningar framöver och sa bland annat följande: ”Att bryta upp ett stabilt bolag som har en väl fungerande verksamhet kan innebära problem. Canvac är en intressant spelare med ett starkt varumärke, ett gott renommé och en hög igenkänningsgrad”.

Blivit färre

Då fanns 21 anställda på kontoret i Mariestad. Med tiden har verksamheten avlövats, i dag jobbar tolv personer på kontoret. I torsdags fick de besked om att EEL tänker flytta Mariestadsverksamheten till Örebro under första kvartalet 2017.

Så här kommenterar Mariestadskontorets platschef Niklas Lind, tidigare delägare i Canvac, beskedet om flytten:

– Naturligtvis är det tråkigt. Samtidigt har man ju haft det lite på känn att det kanske skulle bli så här.

Samtliga anställda i Mariestad har fått erbjudande att flytta med till Örebro. Niklas Lind har redan sagt ja och han kommer att fortsätta inom Elon som sourcingchef.

– I det långa perspektivet så finns det samordningseffekter med en gemensam organsation, säger Lind.

Välmående

Bengt-Olof Olsson startade Canvac i en liten lada utanför Hova 1993. Samma år började ovanstående Lind som ungdomspraktikant hos Bengt-Olof. När de två sålde företaget 2014 var Bengt-Olof noga med att verksamheten skulle bli kvar i Mariestad. Det var till och med något av en förutsättning för att affären skulle bli av.

– Jag trodde inte att det skulle bli så här. Jag ser inte riktigt vinsten, även om det såklart är Elons beslut att ta. Men Canvac är ett kompetent varumärke med en väl fungerande organisation som levererade goda vinster i Mariestad, säger Olsson.

Bengt-Olof Olsson äger fastigheten som Canvac (Elon) huserar i. Elon har ett treårigt hyreskontrakt som går ut den 31 mars 2017. Samma kvartal som verksamheten ska upphöra i Mariestad.

– Jag står inte och faller med det här. Det finns totalt fyra bolag som hyr in sig i fastigheten.

– Självklart känns det väldigt vemodigt. Men beslutet ligger och går inte att göra något åt.

Ångrar du att du sålde bolaget?

– Vad ska jag svara på det. Jo, men hade jag vetat detta hade jag nog inte sålt, säger Bengt-Olof Olsson.

Elon Elkedjan logistics vd Christian Borell säger att det aldrig funnits någon ursprunglig plan att lämna Mariestad.

– När hyreskontraktet ska omförhandlas triggas de här interna diskussionerna i gång om hur vi ska göra i framtiden. Sen har jag full förståelse och respekt för att medarbetare tycker att det är jättetråkigt.

Enligt Borell har behovet av samordning vuxit fram successivt i och med att man har hand om större och större volymer. I Örebro finns utrymme och plats för en utökning.

– Vår förhoppning är att så många som möjligt från Mariestad vill följa med oss. Det är en mycket kompetent personal. Vi har inte fått något tvärnej än, säger Borell.