16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 11:38

Fruktad tarmbakterie har drabbat en förskola

MARIESTAD: Sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen

Ett barn på förskolan Hertigen i Mariestad har smittats av den hälsovådliga bakterien ehec. Enligt uppgift till MT fick barnet föras till sjukhus med svåra symtom.

Förskolan Hertigen ligger i tillfälliga lokaler i Mariestads västra del, vid sjukhuset. Nästa höst flyttar man till nyrenoverade lokaler i före detta Flitiga Lisans skola. På förskolan finns fem avdelningar.

Förskolechef Anna-Karin Yséus bekräftar att ett barn på en av avdelningarna har konstaterats vara smittad av ehec-bakterien.

– Vi följer smittskyddets rutiner i allt detta och i övrigt kan jag inte kommentera mer.

Har ni informerat alla föräldrar på förskolan?

– Vi har meddelat dem som behöver information, inga andra.

Stämmer det att föräldrar av rädsla låtit sina barn vara hemma efter att ehec konstaterats?

– Det kan jag inte bekräfta.

Har du varit med om att ehec drabbat förskolorna i Mariestad tidigare?

– Ja, det har varit några fall 2009, 2012 och 2013 som jag minns.

Det senaste om ehec att läsa i MT:s arkiv är en artikel om ett barn på en förskola i Skara som drabbades av tarmbakterien i mars förra året. I artikeln konstateras att dödsfall har inträffat men att det är mycket ovanligt. I Skaraborg inträffade ett dödsfall i ehec i mitten på 1990-talet, innan man var riktigt medveten om vad det egentligen handlade om.

Smittskyddsläkare Peter Nolskog:

– Man informerar förskolan och föräldrarna som har barn i samma grupp om att ifall barnen skulle få symtom så ska man söka sig till sjukvården och lämna prover.

– Just i förskolan, med blöjbarn, kan ehec få lite mer spridning. När barnen sedan blir i femårsåldern är hygienen i regel bättre vilket innebär mindre smittrisk.

– Mellan fem och tio procent av småbarn som får ehec blir rejält dåliga.

Vårdguiden konstaterar att det tar mellan ett och åtta dygn från det man har smittats tills man blir sjuk. Det noterasockså att ehec-infektioner inte kan behandlas med antibiotika. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Förskolan Hertigen ligger i tillfälliga lokaler i Mariestads västra del, vid sjukhuset. Nästa höst flyttar man till nyrenoverade lokaler i före detta Flitiga Lisans skola. På förskolan finns fem avdelningar.

Förskolechef Anna-Karin Yséus bekräftar att ett barn på en av avdelningarna har konstaterats vara smittad av ehec-bakterien.

– Vi följer smittskyddets rutiner i allt detta och i övrigt kan jag inte kommentera mer.

Har ni informerat alla föräldrar på förskolan?

– Vi har meddelat dem som behöver information, inga andra.

Stämmer det att föräldrar av rädsla låtit sina barn vara hemma efter att ehec konstaterats?

– Det kan jag inte bekräfta.

Har du varit med om att ehec drabbat förskolorna i Mariestad tidigare?

– Ja, det har varit några fall 2009, 2012 och 2013 som jag minns.

Det senaste om ehec att läsa i MT:s arkiv är en artikel om ett barn på en förskola i Skara som drabbades av tarmbakterien i mars förra året. I artikeln konstateras att dödsfall har inträffat men att det är mycket ovanligt. I Skaraborg inträffade ett dödsfall i ehec i mitten på 1990-talet, innan man var riktigt medveten om vad det egentligen handlade om.

Smittskyddsläkare Peter Nolskog:

– Man informerar förskolan och föräldrarna som har barn i samma grupp om att ifall barnen skulle få symtom så ska man söka sig till sjukvården och lämna prover.

– Just i förskolan, med blöjbarn, kan ehec få lite mer spridning. När barnen sedan blir i femårsåldern är hygienen i regel bättre vilket innebär mindre smittrisk.

– Mellan fem och tio procent av småbarn som får ehec blir rejält dåliga.

Vårdguiden konstaterar att det tar mellan ett och åtta dygn från det man har smittats tills man blir sjuk. Det noterasockså att ehec-infektioner inte kan behandlas med antibiotika. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

  • C. Lundh

EHEC

Ehec är en stam av bakteriearten Escherichia coli som är en bidragande orsak till matförgiftning. Bakterien finns främst hos djur, men kan spridas till människor via livsmedel. Drabbade får ofta blödande tjocktarmsinflammation och även blodiga diarréer och illamående. Sjukdomen kan även förorsaka, framförallt hos yngre barn, en form av njursvikt samt negativ påverkan av nervsystemet. I Sverige rapporteras cirka 300 fall av ehec varje år, främst i södra Sverige. Cirka hälften av de drabbade blev smittade utomlands.

Källa: Wikipedia