16 sep 2016 13:32

16 sep 2016 13:32

Extra dubbeltur nästa år

KINNEKULLEBANAN: Mer trafik mellan Mariestad och Laxå

Nästa år blir det en extra dubbeltur på Kinnekullebanan mellan Mariestad och Laxå, utan att kommunerna göra något tillägg.

I tågplan 2017 finns det en utökning av turerna mellan Mariestad och Laxå men Region Örebro meddelade att det inte fanns medel i budgeten. För att den extra dubbelturen skulle bli verklighet krävdes att kommunerna och Västra Götalandsregionen medfinansierade Örebros del på 365 000 kronor.

De aktuella kommunerna började agera men i veckan kom beskedet om att Region Örebro och Västra Götalandsregionen kommit överens om hur de 365 000 kronorna ska fördelas.

– Turerna kommer att köras utan att kommunerna behöver göra det extra tillköpet, säger Christina Pilemarker, kommunkoordinator vid Västtrafik.

Hur ser det ut för 2018 och 2019?

– De båda regionerna har en fortsatt dialog.

Dubbelturen ska köras så att det finns en koppling, med byte i Laxå, till tåg till och från Stockholm.

I tågplan 2017 finns det en utökning av turerna mellan Mariestad och Laxå men Region Örebro meddelade att det inte fanns medel i budgeten. För att den extra dubbelturen skulle bli verklighet krävdes att kommunerna och Västra Götalandsregionen medfinansierade Örebros del på 365 000 kronor.

De aktuella kommunerna började agera men i veckan kom beskedet om att Region Örebro och Västra Götalandsregionen kommit överens om hur de 365 000 kronorna ska fördelas.

– Turerna kommer att köras utan att kommunerna behöver göra det extra tillköpet, säger Christina Pilemarker, kommunkoordinator vid Västtrafik.

Hur ser det ut för 2018 och 2019?

– De båda regionerna har en fortsatt dialog.

Dubbelturen ska köras så att det finns en koppling, med byte i Laxå, till tåg till och från Stockholm.