15 sep 2016 15:43

15 sep 2016 15:43

Lång väntan för hjärnsjuk

IVO

En ung patient, med bland annat huvudvärk och kräkningar kom till akuten på Skas.

Hen bedömdes efter 45 minuter, ytterligare en läkarbedömning genomfördes en timma senare och sju timmar efter ankomsten fick patienten medicin för det som visade sig vara hjärnhinneinflammation. Skas anmälde, enligt lex Maria, ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo avskrev ärendet och konstaterade att Skas vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska inträffa.

Hen bedömdes efter 45 minuter, ytterligare en läkarbedömning genomfördes en timma senare och sju timmar efter ankomsten fick patienten medicin för det som visade sig vara hjärnhinneinflammation. Skas anmälde, enligt lex Maria, ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo avskrev ärendet och konstaterade att Skas vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska inträffa.