15 sep 2016 16:42

15 sep 2016 16:42

Fortsatt tillväxt spås

MARIESTAD: "Det blir mer och bättre samarbete mellan företagen"

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något.
Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder.
Det visar Småföretagsbarometern 2016.

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.

– Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat att mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Starkare i länet

Småföretagskonjunkturen i Västra Götaland har varit positiv sedan 2015 års mätning.

Länet har en starkare konjunktur än riket i stort.

Sysselsättningstillväxten har fortsatt att öka i Västra Götaland sedan mätningen 2015.

I länet uppger var fjärde företag att de har ökat antalet anställda. Sysselsättningstillväxten förväntas fortsätta öka, främst inom tjänstesektorn.

Arbetskraften

Svårighet att finna lämplig arbetskraft upplevs det absolut största hindret för Västra Götalands småföretag.

Mer än vart fjärde företag uppger det som det största hindret.

Vid tidigare mätningar var de näst största tillväxthindret höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens.

Gryende optimism

Lokal ordförande för föreningen Företagarna i Mariestad är Björn Mossberg.

Han säger sig känna en gryende optimism, en positiv stämning i stan.

– Det blir mer och bättre samarbete mellan företagen – och mellan företagen och kommunen. Synsättet att vi är en del av en helhet börjar sprida sig, vilket är bra.

Skövdemotorn

Han påminner om hur Skaraborg länge varit ett forum för bypolitik som enbart velat värna den egna kommungränsen.

– Men vi måste slåss tillsammans med Skövde, inte mot. Vi behöver Skövde som motor i den här regionen, säger Björn Mossberg.

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.

– Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat att mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Starkare i länet

Småföretagskonjunkturen i Västra Götaland har varit positiv sedan 2015 års mätning.

Länet har en starkare konjunktur än riket i stort.

Sysselsättningstillväxten har fortsatt att öka i Västra Götaland sedan mätningen 2015.

I länet uppger var fjärde företag att de har ökat antalet anställda. Sysselsättningstillväxten förväntas fortsätta öka, främst inom tjänstesektorn.

Arbetskraften

Svårighet att finna lämplig arbetskraft upplevs det absolut största hindret för Västra Götalands småföretag.

Mer än vart fjärde företag uppger det som det största hindret.

Vid tidigare mätningar var de näst största tillväxthindret höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens.

Gryende optimism

Lokal ordförande för föreningen Företagarna i Mariestad är Björn Mossberg.

Han säger sig känna en gryende optimism, en positiv stämning i stan.

– Det blir mer och bättre samarbete mellan företagen – och mellan företagen och kommunen. Synsättet att vi är en del av en helhet börjar sprida sig, vilket är bra.

Skövdemotorn

Han påminner om hur Skaraborg länge varit ett forum för bypolitik som enbart velat värna den egna kommungränsen.

– Men vi måste slåss tillsammans med Skövde, inte mot. Vi behöver Skövde som motor i den här regionen, säger Björn Mossberg.

  • C. Lundh

Barometern

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. Undersökningen omfattar cirkaa 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och publiceras i samarbete med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Intervjuerna har gjort i samarbete med Novus.

Källa: