14 sep 2016 17:13

14 sep 2016 17:14

Lutar åt handel i Krontorp

MARIESTAD

Netto Marknad Sverige har vid ett flertal tillfällen visat intresse för att etablera en livsmedelsbutik i Krontorp. De planerna ser ut att kunna förverkligas efter att en enig kommunstyrelse föreslår fullmäktige att anta en detaljplan för den aktuella fastigheten, Ladukärr 1:2.

Men länsstyrelsen är inte helt förtjust i placeringen. Tillsynsmyndigheten befarar att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet på grund av risker vid brand på Bångahagens närliggande deponi. Om planen antas kan Länsstyrelsen komma att pröva den.

Kommunen har i sin tur hyrt in en extern konsult för att bedöma riskerna med avseende brand och miljö på Bångahagen. Slutsatsen i konsultens rapport är att risken för att handelsområdet kommer att påverkas av en eventuell brand på deponin är liten. En lokal ökning av risken för påhälsning av skadedjur finns, även om avståndet talar för att den inte är överhängande.

Ingen ledamot begärde ordet när kommunstyrelsen behandlade detaljplanen för Ladukärr 1:2.

 

 

 

Men länsstyrelsen är inte helt förtjust i placeringen. Tillsynsmyndigheten befarar att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet på grund av risker vid brand på Bångahagens närliggande deponi. Om planen antas kan Länsstyrelsen komma att pröva den.

Kommunen har i sin tur hyrt in en extern konsult för att bedöma riskerna med avseende brand och miljö på Bångahagen. Slutsatsen i konsultens rapport är att risken för att handelsområdet kommer att påverkas av en eventuell brand på deponin är liten. En lokal ökning av risken för påhälsning av skadedjur finns, även om avståndet talar för att den inte är överhängande.

Ingen ledamot begärde ordet när kommunstyrelsen behandlade detaljplanen för Ladukärr 1:2.