14 sep 2016 19:22

14 sep 2016 19:23

Informerade representanterna

SAMVERKAN: Västbus träffades på Maria Nova

Ett 80-tal representanter från Västbus träffades under onsdagen på Maria Nova för att få information kring det senaste i Västbusavtalet.

Aulan i Maria Nova fylldes under onsdagsförmiddagen med representanter från alla samverkanspartner inom Västbus. Syftet med mötet var att alla som samverkanspartner ska få en chans att hålla sig uppdaterade om läget.

– Vi är här för att presentera den lokala överrenskommelse som precis har undertecknats av ledningsgruppen, säger Anette Karlsson från Individ och familjeomsorgen.

Klar uppfattning

Dagen inleddes med att alla representanter fick presentera sig själva och sina olika verksamhetsområden.

– Syftet med Västbus är ju att vi ska hjälpas åt att se till att inga barn och ungdomar hamnar mellan stolarna och då är det viktigt att alla vet vad de andra gör, säger Stina Lindell som är elevhälsochef.

– Det är även bra för att få en klar uppfattning om varandras arbete, ibland kan man ju ha en bild av att vissa instanser aldrig gör något vettigt och då är det viktigt att få en klar bild, säger Karlsson

Underlättar

I det avtal som presenterades finns riktlinjer för vem som ska göra vad i kontakten med barn och unga.

– Avtalet bygger på en mall som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen, men vi har lagt till viss lokala förtydligande, säger Stina Lindell.

Fördelen med ett avtal menar de är att det inte behöver funderas så mycket i stunden.

– Förr handlade diskussionen mycket om vem som skulle betala vad, men tack vare det här samarbetet tycker jag vi har lyckats komma bort från det, det är tydligt redan från början, säger Anette Karlsson.

Aulan i Maria Nova fylldes under onsdagsförmiddagen med representanter från alla samverkanspartner inom Västbus. Syftet med mötet var att alla som samverkanspartner ska få en chans att hålla sig uppdaterade om läget.

– Vi är här för att presentera den lokala överrenskommelse som precis har undertecknats av ledningsgruppen, säger Anette Karlsson från Individ och familjeomsorgen.

Klar uppfattning

Dagen inleddes med att alla representanter fick presentera sig själva och sina olika verksamhetsområden.

– Syftet med Västbus är ju att vi ska hjälpas åt att se till att inga barn och ungdomar hamnar mellan stolarna och då är det viktigt att alla vet vad de andra gör, säger Stina Lindell som är elevhälsochef.

– Det är även bra för att få en klar uppfattning om varandras arbete, ibland kan man ju ha en bild av att vissa instanser aldrig gör något vettigt och då är det viktigt att få en klar bild, säger Karlsson

Underlättar

I det avtal som presenterades finns riktlinjer för vem som ska göra vad i kontakten med barn och unga.

– Avtalet bygger på en mall som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen, men vi har lagt till viss lokala förtydligande, säger Stina Lindell.

Fördelen med ett avtal menar de är att det inte behöver funderas så mycket i stunden.

– Förr handlade diskussionen mycket om vem som skulle betala vad, men tack vare det här samarbetet tycker jag vi har lyckats komma bort från det, det är tydligt redan från början, säger Anette Karlsson.

  • Anna Leijon