13 sep 2016 13:57

13 sep 2016 13:57

Ny tjänst för lokalt samarbete

MARIESTAD

2007 inledde Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner ett samarbete med ett antal gemensamma nämnder och förvaltningar. Nästan tio år senare ser kommunerna vikten av en MTG-samordnare.

Kommunstyrelsen i Mariestad finner dock att MTG-styrgruppens förslag om att Töreboda och Gullspång ska finansiera 40 procent av halvtidstjänsten som oacceptabelt. I stället föreslår Mariestadspolitikerna att varje kommun skjuter till 150 000 kronor vardera om året. Motiveringen till den solidariska finansieringen är att det inte finns någon grundmodell för finansiering av gemensamma kostnader inom ramen för samarbetet.

Kommunchef Lars Arvidsson påpekar att han förordat en samordnare från MTG-samarbetets början.

 

 

 

Kommunstyrelsen i Mariestad finner dock att MTG-styrgruppens förslag om att Töreboda och Gullspång ska finansiera 40 procent av halvtidstjänsten som oacceptabelt. I stället föreslår Mariestadspolitikerna att varje kommun skjuter till 150 000 kronor vardera om året. Motiveringen till den solidariska finansieringen är att det inte finns någon grundmodell för finansiering av gemensamma kostnader inom ramen för samarbetet.

Kommunchef Lars Arvidsson påpekar att han förordat en samordnare från MTG-samarbetets början.