13 sep 2016 16:44

13 sep 2016 16:44

Mariestad lyfter i skolrankning

MARIESTAD: Fortsätter att klättra när riksförbund jämför kommuner

Mariestad fortsätter på det inslagna spåret och klättrar i en ny skolrankning. Enligt Lärarnas Riksförbund är endast 24 kommuner i landet bättre.

Det kan tyckas ha gått inflation i jämförelser och rankningar mellan kommuner. Men faktum är att måtten blivit allt viktigare för de styrande, åtminstone sett till hur resurserna används (kvalitetschefer, controllers och så vidare) och hur framtida målsättningar sätts utifrån resultaten.

Med de glasögonen är Lärarnas riksförbunds (LR) årliga skolrankning en munter läsning för Mariestad.

25:e bästa skolkommun i landet och näst bäst i Skaraborg. Ett resultat som innebär en rejäl klättring från fjolårets 84:e plats.

– En väldigt glädjande del i det här är att vi hamnar så högt upp i kategorierna elevresultat och likvärdighet. Det är områden som vi har jobbat hårt med, exempelvis samrättningen av nationella prov, säger utbildningschef Katarina Lindberg.

Betygen

LR jämför fem olika kriterier. Så här placerar sig Mariestad i respektive kategori: Elevresultat (33), likvärdighet (27), resursanvändning (137), lärarlöner (106) och lärarbehörighet (101). Tredje bästa Skaraborgskommun är Karlsborg på en 65:e plats. Gullspång tar ett jättehopp från 248 till 71. Töreboda får ett betydligt sämre resultat och återfinns först som 281 av 290 kommuner.

LR slår fast att skillnaden mellan kommunerna är enorm. Detta gäller även kommuner som har liknande ekonomiska förutsättningar. MT har tidigare skrivit om hur friskolorna (Ekhamra, Lillängen, Torsö) lyfter resultaten i kommunen.

Katarina Lindberg säger att man fick signaler i vintras om att eleverna höjt sina resultat. Den stora utmaningen framöver blir att fortsatt öka måluppfyllelsen – samt rekrytera nya lärare.

– Lärarbehörighet och kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar. Samtidigt placerar vi oss ändå som 101 av landets 290 kommuner i den kategorin.

I början av oktober presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun 2016. Den rankningen brukar allmänt anses vara den mest omfattande och prestigefyllda. Även här har Mariestads kommun skördat framgångar de senaste åren; 2014 blev man landets 37:e bästa skolkommun och fick pris som bäst i Skaraborg. I fjol slutade Mariestad på plats 38.

Krafttag

Efter Skolinspektionens svidande kritik 2012/2013 har Mariestad stadigt klättrat i flera olika mätningar.

– Det är kul att vi ser att det går åt rätt håll. Det har bedrivits ett enormt utvecklingsarbete de senaste åren där pedagoger och elever verkligen kämpat hårt. Jag är stolt över det arbete vi har åstadkommit tillsammans, säger Katarina Lindberg.

Det kan tyckas ha gått inflation i jämförelser och rankningar mellan kommuner. Men faktum är att måtten blivit allt viktigare för de styrande, åtminstone sett till hur resurserna används (kvalitetschefer, controllers och så vidare) och hur framtida målsättningar sätts utifrån resultaten.

Med de glasögonen är Lärarnas riksförbunds (LR) årliga skolrankning en munter läsning för Mariestad.

25:e bästa skolkommun i landet och näst bäst i Skaraborg. Ett resultat som innebär en rejäl klättring från fjolårets 84:e plats.

– En väldigt glädjande del i det här är att vi hamnar så högt upp i kategorierna elevresultat och likvärdighet. Det är områden som vi har jobbat hårt med, exempelvis samrättningen av nationella prov, säger utbildningschef Katarina Lindberg.

Betygen

LR jämför fem olika kriterier. Så här placerar sig Mariestad i respektive kategori: Elevresultat (33), likvärdighet (27), resursanvändning (137), lärarlöner (106) och lärarbehörighet (101). Tredje bästa Skaraborgskommun är Karlsborg på en 65:e plats. Gullspång tar ett jättehopp från 248 till 71. Töreboda får ett betydligt sämre resultat och återfinns först som 281 av 290 kommuner.

LR slår fast att skillnaden mellan kommunerna är enorm. Detta gäller även kommuner som har liknande ekonomiska förutsättningar. MT har tidigare skrivit om hur friskolorna (Ekhamra, Lillängen, Torsö) lyfter resultaten i kommunen.

Katarina Lindberg säger att man fick signaler i vintras om att eleverna höjt sina resultat. Den stora utmaningen framöver blir att fortsatt öka måluppfyllelsen – samt rekrytera nya lärare.

– Lärarbehörighet och kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar. Samtidigt placerar vi oss ändå som 101 av landets 290 kommuner i den kategorin.

I början av oktober presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun 2016. Den rankningen brukar allmänt anses vara den mest omfattande och prestigefyllda. Även här har Mariestads kommun skördat framgångar de senaste åren; 2014 blev man landets 37:e bästa skolkommun och fick pris som bäst i Skaraborg. I fjol slutade Mariestad på plats 38.

Krafttag

Efter Skolinspektionens svidande kritik 2012/2013 har Mariestad stadigt klättrat i flera olika mätningar.

– Det är kul att vi ser att det går åt rätt håll. Det har bedrivits ett enormt utvecklingsarbete de senaste åren där pedagoger och elever verkligen kämpat hårt. Jag är stolt över det arbete vi har åstadkommit tillsammans, säger Katarina Lindberg.

Mariestad klättrar högt

Fjolårets placering inom parentes

Lomma 1

Salem 2

Varberg 3

Essunga 23 (71)

Mariestad 25 (84)

Karlsborg 65 (53

Gullspång 71 (248)

Lidköping 72 (57)

Skövde 86 (146)

Skara 139 (128)

Hjo 209 (200)

Tibro 213 (159)

Tidaholm 222 (196)

Falköping 241 (265)

Töreboda 281 (269)

Källa: Lärarnas riksförbund