13 sep 2016 14:10

13 sep 2016 14:10

App ska marknadsföra Vänerns pärla

MARIESTAD

Efter önskemål från den lokala handelsföreningen i Mariestad har kommunstyrelsen beslutat att avsätta 350 000 kronor för investering och marknadsföring av en Mariestadsapp.

Appen är tänkt att presentera shoppingutbud och lokala evenemang. Nuvarande digitala kanaler uppfattas som otillräckliga av handeln.

Oppositionen (S, V och MP) är skeptiska till att det är kommunens uppdrag att marknadsföra det privata näringslivet.

– Ur en integritetssynpunkt är det rent av stötande. Detta är inte en kommunal uppgift, dessutom kommer appen att konkurrera med andra tidningar och annonsblad, säger Mats Karlsson (MP).

Även Marie Engström Rosengren (V) och oppositionsråd Ida Ekeroth (S) är kritiska:

– Vad ska finnas i appen. Vem är löpande mottagare? undrar Engström Rosengren.

– Vem kommer att äga appen? Nej, det är inte vår sak att göra med affärer, säger Ekeroth.

Majoriteten stod på sig och förklarade att man ”tror mycket på en ny marknadsföringsplattform av detta slag”.

 

 

 

 

Appen är tänkt att presentera shoppingutbud och lokala evenemang. Nuvarande digitala kanaler uppfattas som otillräckliga av handeln.

Oppositionen (S, V och MP) är skeptiska till att det är kommunens uppdrag att marknadsföra det privata näringslivet.

– Ur en integritetssynpunkt är det rent av stötande. Detta är inte en kommunal uppgift, dessutom kommer appen att konkurrera med andra tidningar och annonsblad, säger Mats Karlsson (MP).

Även Marie Engström Rosengren (V) och oppositionsråd Ida Ekeroth (S) är kritiska:

– Vad ska finnas i appen. Vem är löpande mottagare? undrar Engström Rosengren.

– Vem kommer att äga appen? Nej, det är inte vår sak att göra med affärer, säger Ekeroth.

Majoriteten stod på sig och förklarade att man ”tror mycket på en ny marknadsföringsplattform av detta slag”.