12 sep 2016 11:19

12 sep 2016 17:03

Göta hovrätt fastställer sexdom mot läraren

JÖNKÖPING: Två av fem ville fälla för grov våldtäkt

Läraren klarade sig med en hårsmån från att i hovrätten dömas för grov våldtäkt mot barn. Två av fem ledamöter ville fälla honom för umgänget med den unge pojken. Men nu gick det i stället precis som i tingsrätten; han dömdes enbart för köp av sexuell handling av en vuxen.

Det var för snart ett halvår sedan som det mycket uppmärksammade målet avslöjades och skandalen var ett faktum: en lärare från norra länsdelen var tillsammans med en tidigare sexdömd företagare misstänkt för sexbrott mot en minderårig.

Enligt åklagaren (som ville ha männen dömda för grov våldtäkt) hade de sex med den 14-årige pojken i lärarens bostad. Men tingsrätten fann det dock inte bevisat att männen kände till hans ålder, de ska ha trott att han var 16 år.

Fängelse

Den 34-årige företagaren, också han från ungefär samma område på kartan, dömdes i tingsrätten till 14 månaders fängelse för sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och grovt pornografibrott.

Läraren friades från grov våldtäkt mot barn och dömdes enbart för köp av sexuell tjänst. Och fick som påföljd 50 dagsböter. Men han ville bli helt frikänd och överklagade, liksom övriga parter i målet, sin dom till högre instans.

Kvar i häkte

Domstolen i Jönköping kom med sin dom på måndagsförmiddagen. När det gäller företagaren så blir det ingen ändring av påföljden, även om hovrätten väljer att döma honom för barnpornografi av normalgraden, i stället för grovt dito som tingsrätten utdömde. Han ska kvarstanna i häkte tills domen vinner laga kraft.

Skiljaktig mening

När det gäller den medelålders läraren fastställer hovrätten tingsrättens dom.

I avgörandet deltog två hovrättsråd, en hovrättsassessor och två nämndemän. Ett hovrättsråd och en nämndeman redovisar i domen skiljaktig mening. Dessa två ville döma företagaren och läraren även för grov våldtäkt mot barn. De ville döma läraren även för våldtäkt (normalgraden), utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande.

Uppgav själv fel ålder

De två skriver om läraren att han i sin profil på gaysajten QX själv angett oriktig ålder och att det för honom inte borde vara främmande att man där mycket väl kan lämna felaktiga åldersuppgifter.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen, där prövningstillstånd krävs, senast den 10 oktober.

Det var för snart ett halvår sedan som det mycket uppmärksammade målet avslöjades och skandalen var ett faktum: en lärare från norra länsdelen var tillsammans med en tidigare sexdömd företagare misstänkt för sexbrott mot en minderårig.

Enligt åklagaren (som ville ha männen dömda för grov våldtäkt) hade de sex med den 14-årige pojken i lärarens bostad. Men tingsrätten fann det dock inte bevisat att männen kände till hans ålder, de ska ha trott att han var 16 år.

Fängelse

Den 34-årige företagaren, också han från ungefär samma område på kartan, dömdes i tingsrätten till 14 månaders fängelse för sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och grovt pornografibrott.

Läraren friades från grov våldtäkt mot barn och dömdes enbart för köp av sexuell tjänst. Och fick som påföljd 50 dagsböter. Men han ville bli helt frikänd och överklagade, liksom övriga parter i målet, sin dom till högre instans.

Kvar i häkte

Domstolen i Jönköping kom med sin dom på måndagsförmiddagen. När det gäller företagaren så blir det ingen ändring av påföljden, även om hovrätten väljer att döma honom för barnpornografi av normalgraden, i stället för grovt dito som tingsrätten utdömde. Han ska kvarstanna i häkte tills domen vinner laga kraft.

Skiljaktig mening

När det gäller den medelålders läraren fastställer hovrätten tingsrättens dom.

I avgörandet deltog två hovrättsråd, en hovrättsassessor och två nämndemän. Ett hovrättsråd och en nämndeman redovisar i domen skiljaktig mening. Dessa två ville döma företagaren och läraren även för grov våldtäkt mot barn. De ville döma läraren även för våldtäkt (normalgraden), utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande.

Uppgav själv fel ålder

De två skriver om läraren att han i sin profil på gaysajten QX själv angett oriktig ålder och att det för honom inte borde vara främmande att man där mycket väl kan lämna felaktiga åldersuppgifter.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen, där prövningstillstånd krävs, senast den 10 oktober.

  • C. Lundh